Årsregnskabets øvrige oplysninger for selskaber - hvad skal du være opmærksom på?

Dato:8. juni 2022
Læsetid:2 minutter

Årsregnskabet i en virksomhed viser virksomhedens økonomiske status og bliver udarbejdet én gang årligt. Årsregnskabet indeholder en oversigt over regnskabets balance og resultatopgørelse samt den indeholder en ledelsespåtegning og anvendt regnskabspraksis.

I forbindelse med årsregnskabet, skal der oplyses nogle øvrige oplysninger. Denne blog vil uddybe årsregnskabets øvrige oplysninger, således det bliver lettere for dig at forstå. 

Hvad indgår i årsregnskabets eventualforpligtelser?

En eventualforpligtelse er en fremtidig mulig omkostning som endnu ikke er afholdt. 

Denne omkostning vil man indregne i årsregnskabet som en eventualforpligtelse, hvis der er en større sandsynlighed for at virksomheden skal betale omkostningen. Det skal forklares i årsrapportens noter hvad eventualforpligtelsen dækker over.

Har virksomheden leasingkontrakter?

Hvis virksomheden har leasingkontrakter for mere end 10.000 kr. årligt, skal det uddybes i årsrapportens noter. Der skal oplyses hvornår leasing kontrakten udløber og restbeløbet ved regnskabsårets udløb. Dette vil også vise sig på SKAT’s side når du svarer “Ja” til at have for mere end 10.000 kr. årligt i leasingydelser.

Har virksomheden modtaget hjælpepakker?

COVID-19 har sendt mange virksomheder i situationer, hvor de har været nødsaget til at søge om hjælpepakker for at kunne klare sig gennem krisen. Hvis virksomheden har modtaget en hjælpepakke fra regeringen, skal man oplyse type og beløb på hjælpepakken. 

Hvis du kan svare ja til at have modtaget en hjælpepakke, vil de følgende tre felter vise sig: 1. Omsætningstabet, 2. lønkompensation og 3. faste omkostninger. Dette gælder både hvis man har fået én eller flere hjælpepakker, hvor man blot skal udfylde felterne med de beløb man har modtaget igennem hjælpepakken.

Hvad er virksomhedens aktiviteter?

Virksomhedens aktiviteter skal beskrives i ledelsesberetningen, hvor man forklarer hvad virksomheden beskæftiger sig med. Heri beskrives også branchen, eventuelle bibrancher og aktiviteter for virksomheden.

Hvordan vurderes årets resultat?

Typisk uddyber man som på virksomhedens resultat i ledelsesberetningen. F.eks. vil man typisk kommentere på om resultatet var tilfredsstillende eller ej, og hvad forventningerne er til næste års resultat. Heri kan man også oplyse om virksomhedens milepæle indenfor omsætning, mål om indtrængen på nye markeder, mv. som man kunne være af interesse for banken, potentielle investorer, ejere mv.  

Hvad er antallet af medarbejdere?

Man skal huske at oplyse antal ansatte, uanset om der er 0 eller 1000. Derudover skal man huske at deltidsmedarbejdere bliver opgjort som en halv fuldtidsmedarbejder.

Er der blevet afholdt generalforsamling?

Det gælder at for alle kapitalselskaber, hvilket inkluderer anpartsselskaber og aktieselskaber, skal der afholdes en ordinær generalforsamling mindst én gang årligt. I den obligatoriske generalforsamling skal man oplyse dato for generalforsamlingen, dirigentens navn, samt adresse for hvor generalforsamling har fundet sted. 

  • Lav årsregnskab: Sådan fungerer det 
  • Eksempel på årsregnskab: Lav dit årsregnskab med Billy
  • Fristen for indsendelse af årsrapporten er forlænget permanent fra 2022