Grundlæggende regnskabsføring - 3 emner du skal forstå

Forfatter:Christian Wintcentsen
Dato:25. marts 2024
Læsetid:5 minutter

Som selvstændig jonglerer du med mange roller og ansvarsområder - fra salgschef til indkøbsansvarlig og mere til. Derfor er det afgørende, at du besidder grundlæggende regnskabsforståelse for at kunne drive din virksomhed effektivt.

Dette blogindlæg vil udruste dig som selvstændig, med den nødvendige viden til at forstå din virksomheds regnskab samt udstyre dig med værktøjer, der giver dig tillid og sikkerhed i din håndtering af det. 

Lad os sammen dykke ned i nogle af de centrale begreber og principper, der er afgørende for din succes som selvstændig.

Resultatopgørelse - Dine samlede indtægter og udgifter

Som selvstændig er det afgørende at holde styr på både indtægter og udgifter løbende i din virksomhed. Ikke alene sikrer dette dig et klart overblik over virksomhedens økonomi, men det er også en vigtig foranstaltning for at sikre, at du ikke overser noget, når det kommer til at udarbejde dit årsregnskab til SKAT. Det er dit ansvar som selvstændig at dokumentere alle økonomiske transaktioner, som din virksomhed har foretaget i løbet af regnskabsåret. 

Indtægter - Sådan forholder du dig til din virksomheds indtjening

Den primære form for indtægter i størstedelen af virksomheder sker gennem salg af varer eller ydelser. Hver gang du sælger en momspligtig vare eller ydelse i din virksomhed, så skal det dokumenteres. Graden af dokumentation afhænger af om du sælger til privatpersoner eller virksomheder samt beløbet du sælger for. Dokumentationen består af en faktura, hvor der skelnes mellem to slags fakturaer, henholdsvis fuld faktura og forenklet faktura. 

Du kan også komme ud for at have en indtjening på dine finansielle poster. Finansielle indtægter kan f.eks. være kursgevinster, rykkergebyrer eller renteindtægter. 

Udgifter - Sådan forholder du dig til din virksomheds omkostninger

Ligesom med fakturaer, så skal du som virksomhed kunne dokumentere, at du har bogført dine udgifter. Dette gøres ved at udfylde et bilag. Det er vigtigt at dine bilag matcher din bogføring, for at skabe gennemsigtighed i din virksomheds regnskab.

Du tænker måske, hvorfor er det vigtigt at have gennemsigtighed i din virksomheds regnskab? Med gennemsigtigheden bliver det nemmere for SKAT at kontrollere, at du ikke betaler for meget i salgsmoms, og at du får de rigtige momsfradrag som du er berettiget til. 

Ydermere er det vigtigt for din virksomheds økonomi, at du betaler din salgsmoms for din virksomheds indtægter, og at du kan få din købsmoms trukket fra din virksomheds udgifter. Vi kommer senere i artiklen ind på moms, men først tager vi et eksempel på hvordan en resultatopgørelse kan se ud. 

Eksempel på resultatopgørelse 

Nedenfor kan du se et eksempel på en samlet oversigt over indtægter og omkostninger, hvilket udgør en resultatopgørelse:

Resultatopgørelsen ender ud i årets resultat, hvilket svarer til din virksomheds indtjening. Det er denne indtjening du som virksomhedsejer skal betale skat af. 

Balancen - Din virksomheds finansielle opgørelse

Kort sagt er en balance en finansiel opgørelse og ligesom resultatopgørelsen, er det en vigtig del af virksomhedens årsregnskab. Balancen er opdelt på aktiver og passiver som altid stemmer overens, det vil sige beløbet for aktiver og passiver altid skal være tilsvarende. Derfor kaldes det en balance. Nedenfor vil vi kort redegøre for, hvad aktiver og passiver er, som udgør denne balance. 

Hvad er aktiver? 

Aktiverne viser alt det af værdi, som virksomheden ejer. Det kan fx være alt fra aktier og obligationer til inventar, biler, varelager, tilgodehavender ved kunder osv. Det vil sige, alt det som virksomheden er i besiddelse af, og som man kan omsætte til penge, hvis man f.eks. sælger det. 

Hvad er passiver?

Passiverne udgør virksomhedens kapitalanskaffelse. Det vil sige, at passiverne er egenkapitalen og gældsposterne i virksomheden.

Eksempel på en balance

Nedenfor ses et eksempel på en balance:

Skat og moms - Hvad skal du vide?

Forståelsen af moms og skat er afgørende inden for økonomi og erhvervsliv. Moms er en forbrugsafgift på varer og tjenester, mens skat er en pålagt betaling til staten baseret på virksomhedens overskud.

Dette skal vide om skat

Skat er en obligatorisk betaling til staten, som enkeltpersoner og virksomheder skal betale baseret på deres indkomst, fortjeneste eller andre former for økonomisk aktivitet. 

Danske virksomheder kan være pålagt forskellige krav til hvilke skatter de skal betale, afhængigt af deres aktiviteter, størrelse og juridiske struktur. De mest relevante former for skat for danske virksomheder inkluderer:

  • Selskabsskat: Dette er den skat, som danske selskaber betaler af deres overskud. Satsen kan variere, men den er normalt fastlagt af staten. I Danmark ligger selskabsskatten på 22%. 
  • Indkomstskat for selvstændige og enkeltmandsvirksomheder: Enkeltmandsvirksomheder og selvstændige betaler skat af deres indkomst. Dette kan omfatte både personlig indkomstskat (også kendt som b-skat) og eventuelle selvstændige virksomhedsskatter (virksomhedsskatteordningen).
  • Arbejdsmarkedsbidrag: Dette er en skat, der pålægges lønninger og betales af arbejdsgiveren.
  • Afgifter: Der er forskellige afgifter, der kan pålægges virksomheder afhængigt af deres branche og aktiviteter. Dette kan omfatte energi- og miljøafgifter, punktafgifter på alkohol, tobak osv.
  • Kapitalgevinstskat: Virksomheder kan blive pålagt skat på gevinster, de opnår ved salg af aktiver eller investeringer.

Det er vigtigt for danske virksomheder at være opmærksomme på alle relevante skatteforpligtelser og overholde lovgivningen for at undgå straf og sanktioner. Det er også en god idé at søge professionel rådgivning fra revisorer eller skatteeksperter, som kan bruges til at sikre, at virksomheden opfylder sine skattemæssige forpligtelser korrekt.

Dette skal du vide om moms

Moms er en forbrugsafgift, der pålægges varer og tjenester ved hvert trin af produktions- og distributionsprocessen. Den endelige forbruger betaler denne skat som en del af prisen på det købte produkt eller tjeneste. Momsen fungerer som en skat på værditilvæksten på hvert trin af produktions- og distributionskæden.

Handler din virksomhed med udlandet, er det dog værd at være opmærksom på, at der kan gælde særlige momsregler, alt efter om virksomheden opererer nationalt, inden for EU eller uden for EU. Hvis du vil have en oversigt over de specifikke momsregler for udenlandsk handel, kan du læse mere på SKAT’s hjemmeside

Virksomheder, der er momsregistrerede, opkræver moms på vegne af staten på deres salg, og indsender momsregnskaber for at rapportere den opkrævede moms og den moms, de har betalt på deres indkøb. Forskellen mellem den moms, der opkræves fra kunder, og den moms, der betales på indkøb, skal afregnes med Skattestyrelsen. 

Fristerne for indberetning af moms er opdelt i halvårlige, kvartalsvise og månedlige frister. Om du skal overholde fristerne for en given periode afhænger af din virksomheds omsætning. Du kan se en oversigt over fristerne i vores artikel om vigtige datoer for virksomheder


Billy er regnskabsprogrammet, som selvstændige anbefaler. Gør som tusinde andre og få en gratis Billy konto i dag.

  • Årsregnskabets øvrige oplysninger for selskaber - hvad skal du være opmærksom på?
  • Virksomhedsskat – få indblik i det her 
  • Lav årsregnskab: Sådan fungerer det