Nuværende momsregler angående porto ophæves til nytår

Dato:15. august 2016
Læsetid:2 minutter

Ordningen, hvor virksomheder kan undgå at pålægge moms på fragt/porto til deres kunder, når virksomheden gør brug af Post Danmark, ophæves til nytår.

Nuværende ordning

Den nuværende portoudlægsregel, der primært henvender sig til webshopsejere, gør, at virksomheder under visse forudsætninger kan undgå at pålægge moms af den porto, de fakturerer til kunden.

Portoudlægsreglen forudsætter, at hvis en virksomhed bruger Post Danmark eller frimærker til udbringning af pakker, samt at virksomheden sælger til private og/eller virksomheder, som intet eller kun et begrænset momsfradrag har, kan gøre brug af udlægsordningen.

Hvis virksomheden skal bruge reglen, skal bogføringen også overholde nogle krav. Bogføring af de opkrævede porto-/fragtgebyrer skal ske på en særskilt konto i resultatopgørelsen, hvilket også gælder omkostningerne vedrørende fragten. På den måde kan virksomheden holde de to konti overfor hinanden, så der kun beregnes moms af den del af betalingen, som dækker ekspeditionsydelsen.

Dette gør, at det bliver meget fordelagtigt for virksomheden at bruge Post Danmark. Ved brug af alternativ transportør skal virksomheden i stedet betale 25 % salgsmoms på hele fragtgebyret.

For eksempel vil en virksomhed, som på nuværende tidspunkt køber momsfri fragt hos Post Danmark for 1 mio. kr. årligt, i stedet skulle betale 250.000 kr. ekstra i moms, hvis ikke den kunne gøre brug af ordningen.

SKAT ophæver ordningen

SKAT har meddelt, at portoudlægsordningen ophæves 1. januar 2017, da der ikke længere er hjemmel til den hverken i momsloven eller i EU’s momssystemdirektiv.

Ifølge skat er fragt i langt højere grad blevet en momspligtig ydelse efter, at markedet er blevet liberaliseret. Derfor bidrager denne særregel til uretfærdig konkurrence for nye transportører på markedet, som er forpligtet til at fakturere moms.

Markedskonsekvenserne ved ophævelse af ordningen vil derfor umiddelbart være, at portoen på udbringning stiger, mens den øgede konkurrence blandt transportørerne kan medføre, at prisen på pakkeporto falder.

Fremadrettet

Hvis din virksomhed gør brug af ordningen, skal du fra 1. januar 2017 påføre 25 % salgsmoms på dine fragt/porto- og ekspeditionsgebyrer inde i Billy.

I vores support artikel kan du blive endnu klogere på, hvordan du bogfører fragt i Billy Regnskabsprogram.

  • Nyt krav i bogføringsloven træder i kraft fra 1. januar 2023
  • Fristen for indsendelse af årsrapporten er forlænget permanent fra 2022
  • Hvilken investeringsmulighed skal give dine penge vokseværk?