Opdateret: Få det nyeste overblik over hjælpepakkerne

Forfatter:Amanda Nielsen
Dato:10. februar 2021
Læsetid:9 minutter

Corona påvirker fortsat vores hverdag med omfattende restriktioner og tvangslukkede virksomheder. Restriktionerne fra december, gælder fortsat og nye er kommet til.

Men i takt med at landet er ramt af yderligere restriktioner, har Folketinget også kastet nye redningskranse ud til virksomhederne i form af hjælpepakker.

Tirsdag den 9. februar kom der nyt om regeringens hjælpepakker.

Hvad er det seneste nye om hjælpepakkerne?

Tirsdag den 9. februar meldte regeringen ud, at der kommer mere hjælp til de danske selvstændige og at hjælpepakkerne forlænges.

Selvstændige kan nu få mere i kompensation, samtidigt med at flere får adgang til hjælpepakken for selvstændige.

Ændringerne sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020.

Selvom du har søgt hjælpepakken for selvstændige tidligere, kan du godt søge den igen.

Mere i kompensation til selvstændige

Som selvstændig kan du nu få op til 30.000 kroner i kompensation om måneden, hvis du arbejder alene. Før var loftet 23.000.

Har du mere end én fuldtidsansat, kan du få op til 33.000 kroner i kompensation om måneden.

For at få adgang til kompensationen, skal din virksomhed leve op til en række krav.

Du må ikke tage mere end 23.000 kroner ud af din virksomhed om måneden, når du modtager den forhøjede kompensationssats.

Krav til selvstændige sænkes

Nu kan du søge om kompensation for selvstændige, hvis du har en omsætning fra 8.000 kroner om måneden. Tidligere skulle du have en omsætning fra 10.000 kroner om måneden, før du kunne søge om kompensation.

Det nye sænkede krav gælder også for freelancere, kombinatører og i den midlertidige kunststøtteordning.

Opsummering:

Flere selvstændige har nu adgang til hjælpepakkerne, fordi kravene til månedlig omsætning er sænket. Kompensationsloftet for selvstændige er også hævet fra 23.000 kroner op til 30.000 kroner.

Hvad er ellers nyt om hjælpepakkerne?

Der er hele tiden nyt om hjælpepakkerne. Her er de øvrige tiltag, der er indført for nyligt:

Udvidelse af A-skattelåneordning

Står du til at betale både A-skat og AM-bidrag for januar, marts og maj i 2021? Så har regeringen vedtaget en skattelåneordning.

Låneordningen betyder, at du kan søge om tilbagebetaling af den A-skat og AM-bidrag, som du skal betale i januar 2021, i form af et rentefrit lån. 

Derudover har regeringen udvidet A-skattelåneordningen, så den også omfatter betalinger af A-skat og AM-bidrag for februar og marts 2021. Også store virksomheder kan søge om dette lån nu. 

Du kan låne det beløb, du skal indberette til A-skat og AM-bidrag. 

Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation er ikke omfattet af låneordningen. 

Sådan ansøger du om A-skattelåneordning

Den 3. februar blev der åbnet for ansøgning af A-skattelåneordningen.

Du kan ansøge om lånet frem til den 31. marts 2021 hos Virk.dk.

Udskudte frister

Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned, så virksomheder undgår dobbeltbetalinger af A-skat og AM-bidrag i maj 2021. 

Fristen for at indberette dobbelt moms er ikke udskudt. Det vil sige, at du fortsat skal indberette dobbeltmoms den 1. marts 2021.

Som selvstændig behøver du dog ikke at indbetale moms den 1. marts.

Nyt rentefrit momslån

Regeringen tilbyder et nyt rentefrit momslån, hvor du kan låne beløbet, du skal indbetale.

Virksomheder kan låne op til 2 millioner kroner rentefrit, som skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022. 

De konkrete detaljer er endnu ikke på plads, men vi holder dig opdateret, når der er nyt i sagen.

Du kan læse mere om det rentefrie momslån her

Skattekonto uden loft

Er du udfordret af negative renter? Så har regeringen fjernet loftet på skattekontoen.

Det betyder du kan indbetale penge på skattekontoen og undgå de negative renter af de beløb du skal betale senere.

Du kan også selv følge med på www.em.dk, www.coronasmitte.dk og www.virk.dk. Her kan du også læse seneste nyt om politiske aftaler, vejledninger og ansøgningsprocedurer til hjælpepakkerne. 

Mangler du stadig svar på dine spørgsmål, kan du altid ringe til Erhvervsstyrelsens corona-hotline på 72 20 00 34. 

Opsummering:

A-skattelåneordningen er blevet udvidet, så flere virksomheder får adgang. Derudover er betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskudt med 4 ½ måned.  Du skal fortsat indberette dobbeltmoms den 1. Marts. Der åbnes for et rentefrit momslån igen, så du kan få hjælp til at betale din moms til tiden. Skattekonto uden loft bliver forlænget.

Hvem kan få hjælpepakkerne? 

Hjælpepakkerne gælder alle  virksomheder, der er ramt af de nyeste restriktioner. 

Her er et udpluk af de seneste restriktioner:

 • Storcentre, der lukkede fra den 17. december 
 • Detailhandlen  (undtagen apoteker, fødevarebutikker og supermarkeder), som lukkede julenat
 • Butikker, der håndterer pakker, må gerne udlevere forudbestilte og forudbetalte pakker ved e-handel
 • Liberale erhverv som frisører og kørerskoler skulle lukke fra den  21. December.
 • Udendørs kulturinstitutioner som for eksempel forlystelsesparker, zoologiske anlæg og akvarier skal holdes lukket for offentligheden (fra fredag den 8. januar 2021).
 • Kosmetiske klinikker skal holde lukket

Brancher, der er særligt hårdt ramt lige nu, er:

 • Servicebranchen - fx restauranter, da de har været  tvangslukket i længere tid. 
 • De liberale erhverv -  fx frisører og køreskoler, fordi de lukkede  fra den 21. december. 
 • Detailbranchen - fx fysiske butikker, fordi de lukkede  fra den 25. december. 
 • Rejsebranchen

Restriktionerne gælder til og med den 28. februar, men det kan blive nødvendigt at forlænge restriktionerne yderligere. Hvis de bliver forlænget, vil hjælpepakkerne tilsvarende også forlænges.

Det betyder, at du undgår at  stå i en situation, hvor du ikke bliver kompenseret for blandt andet tabt omsætning på grund af tvungen nedlukning.

Hvem, der kan få adgang til hvilke hjælpepakker, er forskelligt. Det afhænger af nogle specifikke krav. 

Vi har samlet en overblik over hjælpepakkerne. Vi kommer blandt andet ind på hvilke krav, der er til din ansøgning, og hvad status er på ansøgningsprocessen - kan du søge nu, eller må du vente? 

Opsummering:

Du kan ansøge om hjælpepakkerne, hvis din virksomhed er ramt af restriktionerne. Der er nogle specifikke krav til hvilke hjælpepakker, du har adgang til. Læs næste afsnit for at blive klogere på kravene.

Hvilke hjælpepakker kan du søge?

Seneste nyt er, at de udvidede hjælpepakker forlænges og gælder frem til og med den 28. februar 2021. 

Reglerne er de samme, som dengang aftalen blev vedtaget den 27. oktober. Det betyder, at virksomheder og selvstændige kan få adgang til kompensationsordningerne, hvis de er omfattet af følgende restriktioner: 

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud (både det store og det lille forsamlingsforbud).
 • Grænselukninger.
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Er du selvstændig og har fået tvangslukket din virksomhed, kan du få adgang til kompensationsordninger for selvstændige.

Kompensationsordningen dækker alle dine faste omkostninger og lønkompensation, hvis du ikke får nogen omsætning i tiden med tvangslukning.

Er du selvstændig og arbejder som leverandør til tvangslukkede virksomheder, har du også adgang til kompensation for faste omkostninger og kompensationsordning til selvstændige. Her skal du kunne dokumentere tabt omsætning på mindst 30% som led i forretning med tvangslukkede virksomheder.

Læs mere om de udvidede hjælpepakker her.

Virksomheder og selvstændige kan få adgang til kompensationsordningerne, hvis de er omfattet af følgende restriktioner: 

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud (både det store og det lille forsamlingsforbud).
 • Grænselukninger.
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

De generelle hjælpepakker genindføres

De generelle hjælpepakker fra foråret genindføres for alle virksomheder i Danmark. Hjælpepakkerne er til de virksomheder, der er hårdt ramt af corona, og som overholder de krav, der er for at kunne ansøge.

Kompensationsordningerne gælder fra den 9. december 2020 for de virksomheder, som ligger i de 38 kommuner, der blev delvist nedlukket den pågældende dato. For alle andre virksomheder gælder kompensationsordningerne fra den 11. december 2020. 

Lønkompensation

Har du ansatte i din virksomhed, der er blevet hjemsendt? Så kan du også få hjælp til lønkompensation. 

Lønkompensationen vil udgøre 75% af lønudgiften til hjemsendte ansatte på funktionærvilkår og 90 % af lønnen til hjemsendte ikke-funktionærer. I begge tilfælde vil der være et loft på 30.000 kroner om måneden for hver fuldtidsansat.

Kravene for at søge om lønkompensation er, at din virksomhed hjemsender mindst 30% af dine ansatte eller mere end 50 ansatte i hele din virksomheds kompensationsperiode.

Derudover er det et krav, at din virksomhed ikke har nogen omsætning, der stammer fra din virksomheds ordinære aktiviteter, i perioden du får kompensation. 

Hvis du fx har en restaurant, må du ikke have omsætning fra siddende gæster, men gerne fra take-away, hvis det ikke var din virksomheds almindelige aktivitet før nedlukningen. 

Lønkompensationsordningen vil gælde frem til restriktionernes ophør. Læs mere og søg kompensationen hos Virk.dk - der er ansøgningsfrist den 26. februar 2021.

Kompensation for faste udgifter 

Kompensation for faste udgifter vil blive udregnet efter trappemodellen. Det betyder, at størrelsen på din kompensation, afhænger af størrelsen på din omsætningsnedgang. 

Kravet for at få del i kompensationen er en omsætningsnedgang på mindst 30%, som er trappens laveste trin. En omsætningsnedgang på 30%, giver kompensation for 40% af virksomhedens faste udgifter, hvor en omsætningsnedgang på 60% giver adgang til kompensation for 70% af virksomhedens faste udgifter. 

Tvangslukkede virksomheder - store som små - kan få 100% dækning for faste omkostninger, hvis de ikke har nogen omsætning i restriktionsperioden.

Vi forventer, at de vejledninger og krav, der var gældende i de oprindelige ordninger tilbage fra foråret, også vil gøre sig gældende i den nye kompensationsperiode.

Kompensationsordningen vil gælde frem til restriktionernes ophør. Du skal søge kompensationen hos Virk.dk , hvor du også vil kan finde vejledning til.  Ansøgningsfristen er den 15. april 2021. 

Den generelle kompensationsordning for selvstændige mv.

Du kan få adgang til kompensationsordningerne for alle selvstændige mv., hvis du oplever en omsætningsnedgang på mindst 30% i kompensationsperioden.

Du kan som selvstændig eller freelancer få kompenseret 90% af dit tab, dog maksimalt 30.000 kroner per måned. 

Hvis du er omfattet et forbud om at holde åbent i perioden, kan du få 100% kompenseret af din omsætning. 

Kompensationsordningen vil gælde frem til restriktionernes ophør. Du skal søge kompensationen hos Virk.dk , hvor du også vil kunne finde en vejledning.  

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2021.

Læs mere om de generelle hjælpepakker her.

Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV’er

Der kommer en ny låneordning til alle små- og mellemstore virksomheder, der minder om den allerede indførte momslåneordning.

Den nye låneordning gør det muligt for dig at få et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, din virksomhed skal afregne den 18. og den 19. januar 2021.

Beløbet dækker både over den ordinære indbetaling for perioden samt den udskudte indbetaling. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021. 

Læs den fulde aftale her.

Den 3. februar blev der åbnet for ansøgning af A-skattelåneordningen.

Du kan ansøge om lånet frem til den 31. marts 2021 hos Virk.dk.

Ny kompensationsordning til tvangslukkede, sæsonafhængige selvstændige

Definitionen på en sæsonafhængig selvstændig er, at du skal kunne dokumentere, at den forventede månedlige omsætning i kompensationsperioden er mindst 50% højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning i resten af dit regnskabsår.

Lad os sige, at din gennemsnitlige månedlige omsætning normalt ligger på 10.000 kroner. I så fald skal den forventede omsætning for kompensationsperioden altså være mindst 20.000 kroner, før du kan søge om hjælpepakken. 

Hvis du overholder kravene, kan du få kompensation for op til 90% af din omsætningsnedgang. Du vil dog maksimalt kunne få op til 37.000 kroner om. måned. Læs den fulde aftale her.

Du skal selv søge om kompensation med dit NemID på Virk

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

Opsummering: 

Du kan få adgang til kompensationsordningerne, hvis du som virksomhed eller selvstændig er omfattet af restriktionerne om at tvangslukke, forsamlingsforbud, grænselukning eller Udenrigsministeriets rejsevejledning. Læs nærmere i afsnittet om de specifikke krav, du skal opfylde for at kunne ansøge.

 • Technostress - Hvad er det og hvordan kan du håndtere det?
 • Kom godt fra start med ESG-rapportering
 • Helligdage og søgnehelligdage i 2024