Sådan skal du forholde dig til coronavirus, som virksomhedsejer med ansatte

Forfatter:Maria Nielsen
Dato:13. marts 2020
Læsetid:4 minutter

Som ejer af en virksomhed, er du nok ekstra bekymret i disse tider over de konsekvenser, som coronavirus kan have for din virksomhed. At skulle sende medarbejdere hjem er slemt nok i sig selv, men hvad med de økonomiske konsekvenser, som ingen kunder og manglende varer, kan forårsage? Selvom det endnu ikke vides, hvordan coronavirus kommer til at påvirke netop din virksomhed, har vi i dette blogindlæg prøvet at give svar på nogle af de mange spørgsmål, du som virksomhedsejer må stå inde med. Svarene er baseret på baggrund af regeringens anbefalinger.

Skal jeg sende alle mine ansatte hjem?

Idet antallet af smittede er steget markant over de seneste par dage, opfordrer regeringen virksomheder til at sende deres medarbejdere hjem. Det betyder, at de medarbejdere som kan arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie, som udgangspunkt skal blive hjemme. Det betyder også, at hvis dine medarbejdere kan arbejde hjemmefra, opfordres du til at sende dem hjem. Da det er en opfordring og dermed ikke et krav, så er det op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvorvidt medarbejderne skal sendes hjem.

Skal mine hjemsendte medarbejdere have løn?

Ja, dine medarbejdere skal stadig have løn. Når du som arbejdsgiver beder dine medarbejdere om ikke at møde på arbejde, skal du stadig betale fuld løn. De medarbejdere, som er syge under karantæneperioden og derfor ikke kan arbejde hjemmefra, skal stadig have udbetalt løn, da de fortsat har ret til løn under sygdom.

Men hvad nu hvis aktiviteten i min virksomhed har ligget stille på grund af manglende leverancer? Hvis det er tilfældet, kan du på lovlig vis sende dine medarbejdere hjem uden løn, hvis dette står skrevet i den gældende overenskomst. Står dette ikke skrevet i den gældende overenskomst, skal de hjemsendte medarbejdere stadig have løn.

Kan jeg som privat virksomhed få lønkompensation til mine medarbejdere?

Regeringen har lavet en midlertidig lønkompensationsordning til de økonomisk hårdt ramte private virksomheder grundet coronavirus. Ordningen gælder de virksomheder, som står til at afskedige 30% af deres ansatte eller mere end 50 ansatte. Kompensationsordningen skal resultere i, at virksomheder kan hjemsende deres ansatte med løn i stedet for at afskedige dem. Kompensationsordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020.

Det vil sige, at står din virksomhed til at afskedige mere en 30% af dine ansatte eller mere end 50 ansatte, kan du få lønkompensation.

Din virksomhed kan få kompensation svarende til 75% af de samlede lønudgifter til de medarbejdere, som er funktionærer og som står til at blive afskediget. Dog må det maksimalt være 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Til de ansatte, som er ikke-funktionærer og som står til at blive afskediget, kan din virksomhed få kompensation svarende til 90%. Her må det maksimalt være 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Dine ansatte behøver ikke at være fuldtidsansatte for at få kompensation. Hvis du har en medarbejder, som arbejder mindre end 37 timer om ugen, vil beløbsgrænsen blive sat ned. Det vil sige, at for en deltidsansat, som arbejder 20 timer om ugen, vil beløbsgrænsen være 16.000 kr.

Ansøgning til lønkompensation forventes at åbne i løbet af uge 13.

Kan min virksomhed få lønkompensation, hvis jeg kun har én ansat?

Ja, det kan du. Hvis du i din virksomhed kun har én ansat, så svarer det til 100% af dine ansatte. Derfor er du også omfattet af ordningen og kan dermed få lønkompensation.

Hvis du er selvstændig og ikke har nogen ansatte, så er du ikke omfattet af ordningen.

Kan min virksomhed for kompensation for aflyste arrangementer?

De virksomheder som har været nødsaget til at aflyse arrangementer, kan søge om kompensation. Kompensationen gælder for aflyste arrangementer med 350 eller flere deltagere. De arrangementer, som man kan få kompensation for, skulle være afholdt i perioden 6. marts til 31. august 2020. Du kan få kompensation til at dække dit arrangements underskud. Det vil sige, at du kan få dækket dine udgifter i forbindelse med arrangementet.

Kompensationen må dog på ingen måde resultere i en fortjeneste.

4 gode råd til dig, som ejer en virksomhed

  • Forsøg så vidt muligt at afholde møder over f.eks. telefon eller skype. Kræver mødet fysisk tilstedeværelse, så forsøg at begrænse antallet af mødedeltagere.
  • Send dine medarbejdere hjem, så risikoen for smitte mindskes. Desto flere der samles, jo større er risikoen for smitte.
  • Hold dig opdateret om situationen, og følg altid myndighedernes anvisninger.
  • Følg Sundhedsstyrelsens råd om god hygiejne og begrænsning af fysisk kontakt. Du kan læse mere om, hvordan du beskytter dig selv og andre her.

  • Nyt krav i bogføringsloven træder i kraft fra 1. januar 2023
  • Fristen for indsendelse af årsrapporten er forlænget permanent fra 2022
  • Hvilken investeringsmulighed skal give dine penge vokseværk?