Sådan søger du om kompensation for tabt omsætning og faste udgifter

Forfatter:Maria Nielsen
Dato:16. april 2020
Læsetid:4 minutter

For at du kan få et overblik over ansøgningsproceduren og krav for at gøre brug af regeringens hjælpepakker, har vi i dette blogindlæg lavet en guide til, hvordan du ansøger om kompensation for tabt omsætning og faste udgifter, samt hvilke krav du og din virksomhed skal opfylde for at modtage kompensationen.

Kompensation for tabt omsætning

For at du som selvstændig eller mindre erhvervsdrivende kan søge om kompensation for tabt omsætning, er der en række krav, som din virksomhed skal opfylde. Kravene varierer alt efter, om din virksomhed har et gyldigt CVR-nr. eller ikke har noget CVR-nr.

Med kompensationen kan du få dækket 75% af dit tab op til 23.000 kr. Hvis du er selvstændig og har en ægtefælle, kan du få 34.500 kr. Kompensationsordningen gælder i en periode på 3 måneder fra 9. marts til og med 8. juli. Fra midt maj kan du søge om forlængelse og justering af kompensationsgraden. Det vil også være muligt for virksomheder med 25 fuldtidsansatte at søge om kompensation fra midt maj.

Virksomheder med gyldigt CVR-nr. skal opfylde følgende krav:

 • Du må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte (en medarbejder på halv tid svarer til 0,5 medarbejder)
 • Du skal som minimum have haft et omsætningstab på 30% som følge af covid-19
 • Din omsætning skal som minimum være på 10.000 kr. før covid-19
 • Du skal eje mindst 25% af virksomheden
 • Du skal arbejde i virksomheden

Inden du ansøger, skal du have styr på følgende:

 • Din forventede omsætning i kompensationsperioden som følge af covid-19
 • Din omsætning for referenceperioden (9. marts 2019 til og med 8. juni 2019)
 • Din virksomheds CVR-nr. og stiftelsesdato
 • Antal fuldtidsansatte (lønsedler fungerer som dokumentation)
 • Navne og ejerandele på virksomhedens ejere
 • Hvis du har en ægtefælle, skal du oplyse navn og CPR-nr.
 • Dine kontaktoplysninger herunder; navn, telefon og e-mail
 • Dokumentation på eventuelle offentlige ydelser

Virksomheder uden et CVR-nr. skal opfylde følgende krav:

 • Du skal som minimum have haft et tab på 30% i B-indkomst som følge af covid-19
 • Din B-indkomst skal som minimum have været på 10.000 kr. i gennemsnit pr.måned

Inden du ansøger, skal du have styr på følgende:

 • Dit navn og CPR-nr.
 • Din forventede B-indkomst i kompensationsperioden
 • Din B-indkomst for referenceperioden (9. marts 2019 til og med 8. juni 2019)
 • Dine kontaktoplysninger herunder; navn, telefonnummer og e-mail

Sådan søger du om kompensation for tabt omsætning

Når du har undersøgt, om din virksomhed opfylder kravene for kompensation og har fået styr på ovenstående dokumentation, så er du klar til at ansøge.

Sådan ansøger du:

 • Klik ind på Erhversstyrelsens virksomhedsportal
 • Klik på "Start"
 • Log ind med Nem-ID
 • Udfyld ansøgningen
 • Erhvervsstyrelsen vil behandle din ansøgning hurtigst muligt og udbetale kompensation såfremt den godkendes

Du kan læse om, hvordan du udfylder ansøgningen i Virksomhedsguidens vejledning her.

Kompensation for din virksomheds faste udgifter

Såfremt din virksomhed opfylder kravene for at modtage kompensation for din virksomheds faste udgifter, kan du få dækket en andel af dine faste udgifter som f.eks. husleje. Hvor stor en andel af dine faste udgifter, som du kan få dækket, varierer alt efter størrelsen på dit omsætningstab.

Denne kompensation kan du få, hvis:

 • Omsætningstab på 35%-60% = 25%
 • Omsætningstab på 60%-80% = 50%
 • Omsætningstab på 80%-100% = 80%

Du kan få kompensation for 100% af din virksomheds faste udgifter, hvis du som følge af covid-19 har haft forbud mod at holde åbent og dermed ikke har haft nogen omsætning.

Kompensationen gælder fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Hvis du vil have kompensation i perioden fra 9. juni til 8. juli, skal du lave en særskilt ansøgning.

Virksomheden skal opfylde følgende krav:

 • Du skal som minimum have haft et omsætningstab på 35%
 • Dine faste udgifter skal som minimum svare til 12.500 kr. i kompensationsperioden
 • Dine faste udgifter skal dokumenteres og erklæres af en godkendt revisor

Inden du søger, skal du have styr på følgende:

 • Din forventede omsætning i kompensationsperioden som følge af covid-19
 • Din omsætning for referenceperioden (9. marts 2019 til og med 8. juni 2019)
 • Dine realiserede omkostninger i de foregående 3 måneder
 • Dine forventede omkostninger for kompensationsperioden
 • Dit realiserede seneste resultat (periode på 12 måneder)
 • Et eventuelt underskud i din virksomheds regnskab
 • En revisorpåtegning
 • Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, skal du have en erklæring
 • Din virksomheds CVR-nr. og stiftelsesdato
 • Antal fuldtidsansatte (lønsedler fungerer som dokumentation)
 • Navne og ejerandele på virksomhedens ejere
 • Hvis du har en ægtefælle, skal du oplyse navn og CPR-nr.
 • Dine kontaktoplysninger herunder; navn, telefon og e-mail
 • Dokumentation på eventuelle offentlige ydelser

Sådan ansøger du om kompensation for faste udgifter

Hvis din virksomhed opfylder alle ovenstående krav, og når du har styr på alt dokumentation, kan du ansøge om kompensation for faste udgifter.

Sådan ansøger du:

 • Klik ind på Erhversstyrelsens virksomhedsportal
 • Klik på "Start"
 • Log ind med Nem-ID
 • Udfyld ansøgningen
 • Erhvervsstyrelsen vil behandle din ansøgning hurtigst muligt og udbetale kompensation såfremt den godkendes

Du kan læse om, hvordan du udfylder ansøgningen i Virksomhedsguidens vejledning her.

 • Nyt krav i bogføringsloven træder i kraft fra 1. januar 2023
 • Fristen for indsendelse af årsrapporten er forlænget permanent fra 2022
 • Hvilken investeringsmulighed skal give dine penge vokseværk?