Programmets opbygning

Programmet er bygget op således, at det højst tager en halv time for ikke-regnskabskyndige at finde ud af at bruge det. Brugerne undgår dermed at lave dumme debet- og kreditfejl, som tit er den største årsag til rod i bogføringen. Programmet indeholder dog også en række funktioner, som er målrettet dig og andre regnskabskyndige og udviklet med dit behov i fokus.

Selvom Billy er simpelt at bruge, lever regnskabsprogrammet naturligvis op til alle lovmæssige standarder.

Eksporter lige præcis dét, som du skal bruge

I Billy har du en lang række af forskellige eksportmuligheder, som du kender det fra andre, mere traditionelle regnskabsprogrammer. Under "Regnskab" → "Eksport" kan du udtrække din kundes kontospecifikation (både for den enkelte konto og for alle konti), posteringsjournal, kreditor- og debitorliste, resultatopgørelse, balance, saldobalance og momsopgørelse (inkl. grundlag).

Du vælger selv, hvilken periode du ønsker at udtrække data for og i hvilket format (PDF, HTML, Excel eller CSV). Det er også muligt at tage en total backup af alle fakturaer og bilag i PDF-format. Kontakt os for nærmere information om eksport til afslutningsværktøj.

Kassekladden – det traditionelle bogføringsværktøj

Billy indeholder naturligvis også muligheden for at bogføre i en klassisk kassekladde. Kassekladden er enkel og indeholder alle de nødvendigheder, som du kender fra andre programmer. Du har desuden mulighed for at oprette nye konti direkte i kassekladden. Du vælger selv, om du vil bogføre hele kladden på én gang, eller om du kun vil bogføre markerede bilag. Det er desuden muligt for dig eller din kunde at vedhæfte bilag elektronisk.

Derudover har du også mulighed for at sætte en standardmodkonto under kassekladdens indstillinger samt for at vælge, hvilke balancekontis saldi du løbende vil følge i bunden af kassekladden, inden du godkender og bogfører posteringerne.

Kassekladden har også en række genvejstaster, som gør det hurtigere og nemmere at bogføre i kassekladden ved flertallige og/eller gentagne posteringer.

Momsopgørelse – afstem med et klik

Regnskabsprogrammets indbyggede momsrapport er bygget op, så den er magen til den, du kender fra SKATs Tast Selv-service. Systemet holder selv styr på rubrikangivelser, baseret på de leverandører og kunder din kunde opretter, når denne laver regninger og fakturaer i Billy.

Taster man en regning ind i en allerede afregnet periode, bliver der dannet en ny momsrapport, der viser, hvad der skal efterangives. Alle de mest gængse momssatser er oprettet i systemet fra start af, og det er ikke muligt for brugeren at redigere i disse prædefinerede satser, men der er mulighed for at oprette yderligere momssatser i programmet, hvis dette skulle være nødvendigt. Du har mulighed for at oprette nye fradrag på momsopgørelsen, hvis din kunde eksempelvis modtager fradrag for elafgifter.