Åbningsbalance i Billy Regnksabsprogram

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Oliver Storm Pallesen

28. juli 2014

Hvis du har haft et regnskab, før du begyndte at bruge Billy, kan du indtaste din åbningsbalance i programmet, så din bankkonto mm. stemmer.

Du kan indtaste din åbningsbalance når som helst. Det behøver ikke at være den første postering, du laver. Hvis du venter på tal til din åbningsbalance fra din revisor el. lign., kan du altså sagtens gå i gang med at oprette fakturaer og regninger.

Sådan finder din Åbningsbalance

  • Vælg Indstillinger
  • Klik på Regnskabsindstillinger
  • Klik på Ret åbningsbalance
Åbeningsbalance i Billy

Sådan udfylder du din åbningsbalance

I feltet Åbningsdato skal du indtaste den dato, som balancerne gælder for. Hvis du f.eks. skiftede til Billy d. 1. januar 2015 og ikke har indtastet fakturaer eller regninger i Billy før denne dato, skal du altså skrive “01-01-2015” i feltet. Derefter udfylder du saldoen på de konti, som har en saldo. Hvad der skal stå på hver konto, afhænger af dit tidligere regnskab. Ofte vil du kunne udtrække saldi for de forskellige konti fra dit tidligere regnskabsprogram eller få dem fra din revisor/bogholder.

Hvis du skifter til Billy d. 1. januar og har hverken haft indtægter eller udgifter i det nye år, så skal du kun udfylde aktiver og passiver. Hvis du derimod allerede har haft indtægter og udgifter i det nye år, så skal du både udfylde aktiver, passiver, indtægter og udgifter. Dog skal du ikke udfylde ”Dette årsresultat”, da det automatisk bliver udregnet ud fra dine indtægter og udgifter.

  • Klik på Gem, når du er færdig
Åbeningsbalance i Billy

Åbningsbalance

Husk, at dit regnskab altid skal balancere, og at Debet i alt og Kredit i alt skal gå op med hinanden. Det vil sige, at flg. skal gælde:

(Aktiver + Udgifter) = (Passiver + Egenkapital + Indtægter)

Bonusinfo: Ovenstående kaldes også for “regnskabsligningen” og er hovedprincippet i “Det dobbelte bogholderi”, som Billy også bruger, selvom du til hverdag ikke bliver konfronteret med det.

Åbeningsbalance i Billy
Prøv gratis i 30 dage
Prøv Billy Prøv selv at indtaste en åbningsbalance