Posteringer på konto "2510 - skat"

Forfatter:Aske Bjørner
Dato:17. december 2018
Læsetid:1 minut

Hvis du i løbet af året har bogført på konto “2510 - Skat”, er det nødvendigt, at du flytter posteringerne til en anden konto, for at vi kan lave dit årsregnskab. I udarbejdelsen af dit regnskab, beregner vi automatisk skat for året på baggrund af de informationer, vi modtager fra dig. Af den grund må der ikke være posteringer på kontoen, da du skal bogføre den udregnede skat på denne konto, når du har modtaget dit årsregnskab fra os.

Det skal hertil siges, at der kun er tale om posteringer i det indeværende regnskabsår. Det er derfor i orden (og hertil også forventet), at der er posteringer på konto “2510 - Skat” i forrige regnskabsår. Din konto “2510 - Skat” skulle gerne se nogenlunde ud som i eksemplet under:

Årsager til at man bogfører på konto “2510 - Skat” i indeværende regnskabsår

Der kan være flere årsager til, at man kommer til at bogføre på konto “2510 - Skat” i det indeværende regnskabsår. Den mest typiske skyldes ordinær acontoskat, som betales i marts og november. Du kan via linket nedenfor finde en guide til, hvordan dette skal bogføres korrekt i vores system: https://www.billy.dk/support/article/bogfoering-af-aconto-skat/