Bogføring af forretningsrejser

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Oliver Storm Pallesen

26. februar 2014

Når du er på forretningsrejse kan du vælge, om du vil have en skattefri godtgørelse for de dage du er væk, eller om du vil have momsfradrag for de faktiske udgifter.

For at få rejsegodtgørelse skal rejsen være over 24 timer, og du skal minimum have en overnatning, derudover ska du selv stå for betalingen af rejsen.

Satserne i 2019 er at Logigodtgørelse udgør 219 kr. pr. døgn, og Godtgørelse til kost og småfornødenheder er på 509 kr. pr. døgn.

I hjælpeartiklen beskriver vi, hvordan du registrerer rejsegodtgørelse i Billy.

  • Vælg Regnskab
  • Vælg derefter Transaktioner
Rejsegodtgørelse
  • Klik derefter klik Ny transaktion oppe i højre hjørne
  • Vælg Manuel transaktion
Rejsegodtgørelse

Der er to måder at indtaste rejsegodtgørelsen på. I begge tilfælde skal du lave en transaktion, der går på en udgiftskonto ved navn “Rejseudgifter” el.lign., i dette tilfælde hedder kontoen Transport og rejser, hvor beløbet står i debet-kolonnen.

Direkte udbetaling

  • Hvis du laver en direkte udbetaling, dvs. udbetaler beløbet til dig selv med det samme, skal den anden linje være på bankkontoen, og beløbet skal stå i kredit-kolonnen.
Rejsegodtgørelse

Indtastning til senere udbetaling

  • Hvis du kun indtaster rejsegodtgørelsen, og planlægger først at udbetale beløbet på et senere tidspunkt, skal den anden linje være på en passivkonto ved navn “Rejsegodtgørelse mellemregning” el.lign., og beløbet skal stå i kredit-kolonnen. Hvis du skal oprette den konto for ny, skal kontoen være under kontogruppen Egnenkapital. Se her, hvordan du opretter en konto.
Rejsegodtgørelse
  • Du kan løbende se hvor meget virksomheden skylder dig i rejsegodtgørelse ved at vælge Regnskab, og derefter klikke på Balance, ved at kigge på linjen med Rejsegodtgørelse mellemregning
Rejsegodtgørelse
  • Når du senere hen vil udbetale rejsegodtgørelsen til dig selv, opretter du endnu en Manuel postering, hvor du skriver beløbet således:
Rejsegodtgørelse
  • Du burde nu kunne registrerer dine godtgørelser for en evt. forretningsrejse.
  • Klik her for at se hvordan du registrerer kørselsgodtgørelse.