Barsel - Hvad er barsel?

Barsel er en betegnelse for den periode, du som ny forælder kan få fri fra din arbejdsplads, for at du kan tage dig af det nyfødte barn.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

I august 2022 blev reglerne for barselsorlov for lønmodtagere i Danmark ændret. Denne ændring medførte mere ligestilling i barslen for barnets forældre.

Hvis du skal på barsel som selvstændig, er reglerne lidt anderledes, end for almene lønmodtagere 

Hvad består en barsel af?

Skal du til at gå på barsel, er det værd at vide hvordan din barselsperiode er fordelt. Ugerne er fordelt i fire kategorier, bestående af graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov. 

Graviditetsorlov har en varighed på fire uger. Du er berettiget til at gå på graviditetsorlov fire uger før du har termin. Afhængig af din overenskomst, kan du også være berettiget til at gå på orlov tidligere end fire uger før termin.  

Barselsorlov træder i kraft efter fødslen har fundet sted og har en varighed på 14 uger. De nye barselsregler tilskriver to ugers øremærket barsel til begge forældre, i forbindelse med barnets fødsel.  

Fædreorlov har en varighed på to og op til 14 uger. Denne orlov er berettiget, men ikke pligtig til barnets moders partner, og træder, ligesom barselsorloven, i kraft efter barnets fødsel. Når de to ugers fædreorlov er forbi, er det muligt at begynde på den fælles forældreorlov. Det er ikke muligt at overdrage fædreorloven til barnets mor. Denne orlov skal være afholdt inden barnet fylder ét år. 

Forældreorlov fungerer på den måde, at hvis barnets moders partner er i arbejde, vil de få tilskrevet ni ugers øremærket forældreorlov. Yderligere har begge forældre hver ret til 13 ugers forældreorlov, som frit kan overdrages til den anden forælder. Denne orlov skal være afholdt inden barnet fylder ni år. 

Kan jeg udskyde forældreorloven?

Det er muligt at udskyde op til fem uger af din forældreorlov. Dette er gældende for begge forældre, men betyder også at orloven skal holdes samlet. Derudover er det muligt at lave aftalebaseret udskydelse.

Ved aftalebaseret udskydelse aftaler du med din arbejdsgiver, at du vil udskyde din forældreorlov. Dette betyder også, at du og din partner ikke behøver at holde jeres udskudte barsel samlet. 

Kan jeg blive fyret, hvis jeg går på barsel?

Hvis du er nervøs for at blive fyret, grundet du går på barsel, er der ikke noget at være bange for. Når en lønmodtager går på barsel, er de nemlig dækket af en opsigelsesbeskyttelse. Denne opsigelsesbeskyttelse betyder, at hvis den medarbejder, der er på orlov, skulle opsiges, må det hverken være helt eller delvist grundet afholdelsen af orlov.

På den måde er du beskyttet fra at blive opsagt, hvis grundlaget for opsigelsen har noget med din barsel at gøre. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage