Overenskomst - Hvad er en overenskomst?

Overenskomst er en aftale mellem en eller flere fagforeninger og arbejdsgivere, som fastsætter vilkårene i din ansættelse. De fleste medarbejdere i Danmark er dækket af en overenskomst. 

Ønsker du et bedre overblik over økonomien i din virksomhed? Prøv Billy gratis.

Hvis du er med i en overenskomst, vil du ofte have bedre vilkår, når det kommer til ferie, barsel, løn og sygdom, end hvis din arbejdsgiver blot fulgte lovgivningen. Uden en overenskomst er du kun omfattet af lovgivningen, og du skal selv forhandle dig til bedre vilkår med din arbejdsgiver.

Hvilke regler fastsætter en overenskomst?

Reglerne i en overenskomst er typisk tilpasset den specifikke branche, som den dækker over. Overenskomster har en udløbsdato, og det betyder, at der skal forhandles en ny aftale, inden den udløber. De fleste overenskomster fastsætter regler inden for følgende områder:

  • Arbejdstid
  • Løn
  • Ferie
  • Overarbejde
  • Pension
  • Barselsvilkår

Kollektive overenskomster og lokalaftaler

Der findes forskellige niveauer af overenskomster, afhængig af hvor brede de er. En kollektiv overenskomst er den brede og overordnede overenskomstaftale, der dækker hele brancher. 

Hvis den kollektive overenskomst skal tilpasses lokale forhold, kaldes det en lokalaftale eller en virksomhedsoverenskomst. Det kan for eksempel skyldes, at forskellige forhold om arbejdstid og honorering af overarbejde kan være svære at indkludere i en kollektiv overenskomst. Lokalaftaler kan kun indgås mellem virksomheden og en tillidsrepræsentant fra fagforeningen. Lokalaftaler har typisk også en kortere udløbsdato end kollektive overenskomster. 

Hvorfor bør man have en overenskomst? 

Som ansat er du dækket af reglerne der er fastsat i lovgivningen, medmindre andet fremgår af din ansættelseskontrakt. Det er de basale rettigheder, der er beskrevet i funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven. Er du ansat uden en overenskomst, skal du selv forhandle dig til bedre vilkår, end det som fremgår af lovgivningen. 

Når du er ansat på en overenskomst, sørger fagforeningen for at forhandle bedre vilkår på dine vegne. Dine vilkår kan altså aldrig blive dårligere, end det som er bestemt af lovgivningen. Du kan kun være dækket af en overenskomst, hvis din virksomhed er med i en arbejdsgiverforening eller selv har tiltrådt en overenskomst med en fagforening. 

Hvad hvis overenskomsten ikke overholdes?

I tilfælde af at en af parterne i en overenskomst ikke overholder vilkårene, er der tale om et overenskomstbrud. Det vil eksempelvis være overenskomstbrud hvis arbejdsgiveren giver underbetaling, eller hvis medarbejderne laver arbejdsstandsning gennem strejke.

De fleste uenigheder kan typisk løses ved forhandling mellem overenskomstparterne, men hvis konflikten ikke kan løses, skal sagen behandles i Arbejdsretten. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage