Selvstændig på barsel - Hvad er reglerne for selvstændige på barsel?

Skal du på barsel som selvstændig, så gælder der nogle særlige regler for, hvornår du som selvstændig kan modtage barselsdagpenge. 

Er du selvstændig og kunne du bruge en hånd med regnskabet? Så kan vi hjælpe dig. Prøv Billy gratis.

Skal du søge om barsel som selvstændig, er det først og fremmest vigtigt, at du anses for at være selvstændig, ved at opfylde visse kriterier. 

Hvornår er du selvstændig?

Det er Udbetaling Danmark, som håndterer udbetalingen af barseldagpenge, og de anser dig typisk som værende selvstændig, såfremt du opfylder følgende kriterier:

 • Din virksomhed er momsregistreret og du betaler B-skat af din indtjening
 • Dit arbejde udføres i eget navn samt for egen risiko og regning
 • Der betales selv for kontor, bil, materialer og lignende
 • Du har mulighed for at ansætte andre til at udføre arbejdet
 • Du fastlægger selv dine egne arbejdstimer
 • Du står selv for fastsættelse af egen løn eller honorar samt prisen på produkt eller ydelse
 • Dit arbejde udføres fra eget kontor eller hjem
 • Du har indgået samarbejdsaftaler samt har op til flere kunder
 • Du har tegnet en frivillig erhvervsforsikring
 • Du står som ejer eller som medejer af enten en enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller kommanditselskab

Såfremt du er selvstændig, men ikke har et CVR-nummer, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du skal søge om barselsdagpenge. 

Hvad er reglerne for orlov som selvstændig?

Der blev i 2022 vedtaget ændringer i barselsloven for forældre, hvis børn er født d. 2 august 2022 eller derefter. Disse ændringer medførte en ligelig fordeling af orloven mellem forældrene, såfremt de bor sammen ved barnets fødsel. Barnets forældre får hver 24 ugers barselsorlov inklusiv barselsdagpenge. 

Det er også muligt at overdrage orlov fra den ene forældre til den anden, hvis forældrene bor sammen ved fødslen.

Hvordan fungerer overdragelse af orlov? 

Som selvstændig er det muligt at overdrage helt op til 22 ugers barsel fra den ene forælder til den anden. Der er dog ikke helt de samme forhold for barnets mor og far. Forholdene er som følgende: 

 • Barnets mor har ved fødslen to ugers orlov, som ikke kan overdrages. Efterfølgende har hun yderligere otte uger, som i nogle tilfælde kan overdrages, og til sidst 14 uger som godt kan overdrages. 
 • Barnets far har ved fødslen også to uger, som ikke kan overdrages, men kan godt vælge at overdrage de resterende 22 uger til den anden forælder. 

Forældrenes orlov skal som udgangspunkt holdes inden barnet er fyldt ét år, men der er også mulighed for enten at forlænge eller udskyde en del af orloven. 

Hvad er reglerne for barselsdagpenge som selvstændige?

For at være berettiget til at kunne søge dagpenge som selvstændig, skal du opfylde visse betingelser. Betingelserne for at kunne modtage dagpenge som selvstændig lyder således: 

 • Du skal have haft en arbejdsuge på mindst 18,5 timer i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måneder
 • Du har arbejdet den seneste måned op til, at du går op orlov
 • Din virksomhed har overskud

Såfremt din virksomhed er nystartet, eller hvis du har været selvstændig i mindre end seks måneder, kan du medregne de perioder, hvor du har været lønmodtager. 

Satsen for dine barselsdagpenge beregnes ud fra faktorer som din virksomheds overskud, men du kan i 2023 højst få 4.465 før skat om ugen. Yderligere kan du dog få kompensation fra Barsel.dk, som alle selvstændige betaler til, hvis din virksomhed har et overskud på 236.600 kr. eller derover. Mængden af din kompensation beregnes ligeledes ud fra virksomhedens overskud. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage