Dagpenge - Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en forsikring, som sikrer dig en indtægt ved arbejdsløshed. Både ansatte og selvstændige kan få dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge).

Dagpenge udbetales hver måned til arbejdsløse, som er tilmeldt en A-kasse. Dagpengesatsen, som er de månedlige udbetalinger, beregner A-kassen ud fra dagpengemodtagerens seneste indtægter eller virksomhedsejerens overskud.

Din arbejdsløshed kan blive starten på en ny karriere som iværksætter. I vores guide hjælper vi dig med at opstarte egen virksomhed på dagpenge.

Du kan være både fuldtids- og deltidsforsikret på dagpenge. Som deltidsforsikret (på supplerende dagpenge) har du mulighed for at starte egen virksomhed.

Hvornår har du ret til dagpenge ifølge dagpengereglerne?

Du har ret til dagpenge, når du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Din ret til udbetaling af dagpenge, er dog bestemt af en række dagpengeregler.

De fire overordnede dagpengeregler for dagpengemodtagere

 1. A-kasse medlemskab: Du skal minimum have 1 års medlemskab i en A-kasse forud for din ledighed.
 2. Jobcentret: Du skal være tilmeldt som arbejdsløs hos jobcentret.
 3. Indkomstkrav: Du skal have haft en minimumsindtægt på 246.924 kr. (2022) de seneste 3 år.
 4. Jobsøgende: Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer blandt andet, at du kan tiltræde en stilling med dags varsel, at du har uploaded et CV i jobcentrets database, at du sender et vist antal jobansøgninger hver uge og meget andet. 

I tillæg til ovenstående krav, vil dagpengemodtageren skulle opfylde nogle krav til beskæftigelsen før ledigheden indtraf. 

For en virksomhedsejer skal virksomheden være hovedbeskæftigelsen, og du skal være nødsaget til at lukke virksomheden for at få ret til dagpenge. 

En lønmodtager skal være opsagt for at have ret til dagpenge. Ansatte kan dog sige op mod en karantæne på 3 uger dvs. retten til dagpenge træder først i kraft efter 3 uger.

Dagpengeperioden er altid maksimalt 2 år. Når dagpengene ikke længere er en mulighed, så kan du få kontanthjælp. Bliver du syg inden for de 2 år på dagpenge, så kan du få sygedagpenge. Som virksomhed kan du ligeledes få kompensation ved medarbejderes sygdom. En tredje mulighed opstår, inden for dagpengeperioden, når der er familieforøgelse. Du kan nemlig få barselsdagpenge. Mænds ret til barsel er vedtaget i den nye barselsaftale. Den nye barselsaftale er for selvstændige og ansatte, men det skaber visse udfordringer for selvstændige uden eller med få medarbejdere.

Hvad er dagpengesatsen for selvstændige?

Dagpengesatsen for selvstændige beregnes ud fra din virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster. 

Når du udelukkende har indtægter fra egen virksomhed, så vil de 2 år med det gennemsnitligt højeste overskud udgøre det indtægtsgrundlag, som bruges til at fastsætte dagpengesatsen. Der ses dog maksimalt 5 år tilbage, når de 2 år med størst overskud identificeres. Hvis din virksomhed har udbetalt A-indkomst til dig, som ejer, og det har en afgørende indflydelse, vil det indgå i opgørelsen over indtægtsgrundlaget.

Ovenstående gør sig kun gældende, når din virksomhed kategoriseres som din hovedbeskæftigelse.

Hvad er dagpengesatsen for ansatte?

Dagpengesatsen beregnes på baggrund af medarbejderens indtægt inden for de seneste 2 år. Såfremt der er forskel i størrelsen på indtægterne over de seneste 2 år, så vil A-kassen tage udgangspunkt i de 12 måneder, hvor medarbejderen har haft de største indtægter. Det giver dét indtægtsgrundlag, som afgør hvor meget du kan få i dagpenge.

Hvad er den maksimale dagpengesats i 2022? 

Den maksimale dagpengesats i 2022 er ens for både ansatte og selvstændige. Der er kun forskel på hvordan indtægtsgrundlaget beregnes. Du kan få 90 % af dine indtægter udbetalt som dagpenge. 

Den maksimal dagpengesats for fuldtidsforsikrede arbejdsløse er på 19.351 kr. om måneden (2022). For deltidsforsikrede arbejdsløse er satsen 12.901 kr. (2022). Der er også en sats for dagpenge til nyuddannede (dimittendsats), som er 71,5 - 82 pct. af den maksimale dagpengesats.

Når A-kassen har beregnet din dagpengesats, så gør den sig gældende for hele dagpengeperioden (2 år). 

Hvordan får du lønsikring oven i dagpengene?

Lønsikring er en forsikring til selvstændige, som kan give dig en større økonomisk sikkerhed, når du er nødsaget til at lukke din virksomhed. Du tegner forsikringen hos din A-kasse.

Der er særligt én god grund til, at du skal have lønsikring som selvstændig. Det er, at du får flere penge udbetalt hver måned, hvis din virksomhed går konkurs. Lønsikring er nemlig et ekstra beløb, som du kan få udbetalt oven i dagpengene. 

Du kan højst få udbetalt 90 % af din indtægt før skat. Du kan maksimalt får 20.000 kr. hver måned oven i dagpengene. Udbetalingerne af lønsikring varer i 12 måneder for hver enkelt ledighedsperiode.

Hvordan får du supplerende dagpenge som selvstændig?

Supplerende dagpenge er en deltidsforsikring, som kan give selvstændigt erhvervsdrivende et supplement til indtjeningen i virksomheden.

Det er ikke en mulighed for alle iværksættere, at modtage supplerende dagpenge. Dagpengereglerne er lidt kompliceret. Samtidig vil retten til supplerende dagpenge være baseret på et skøn fra A-kassen. Derfor er A-kassen et godt sted at starte, når du undersøger muligheden for en deltidsforsikring som iværksætter.

De overordnede regler for supplerende dagpenge

 • Du skal arbejde mindre end 30 timer om ugen (130 timer om måned). 
 • Du skal have været medlem af en A-kasse i 1 år.
 • Din virksomhed må gerne have til formål, at blive din hovedbeskæftigelse.
 • Du skal indberette antal arbejdstimer i din virksomhed via dit dagpengekort.
 • Du skal med dags varsel kunne tiltræde i en fuldtidsstilling. 
 • Du må gerne arbejde på din virksomhed i dagtimerne, men du må ikke have en specifik åbningstid. 
 • Du skal deltage i møderne med jobcentret og A-kassen, samt opfylde kravene for at være til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 • Du skal leve op til indkomstkravet, som er baseret på dine indtægter før en ledighedsperiode. Der er to muligheder som iværksætter. Du kan leve op til indkomstkravet for lønmodtagere. Alternativt kan du leve op til indkomstkravet udelukkende baseret på indtægterne fra din virksomhed. 

Ordningen har en tidsbegrænsning på 30 uger inden for dine 2 år med ret til dagpenge. I nogle tilfælde kan du få forlænget perioden med 12 uger.

Hvor meget kan du få udbetalt med supplerende dagpenge? 

For selvstændige er den maksimale dagpengesats 12.901 kr. om måneden (2022). For at nå frem til timesatsen skal du dividere din dagpengesats med 130 (timer).

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage