Erhvervsforsikring - Hvad er en erhvervsforsikring?

En erhvervsforsikring er en gruppe af forsikringer til erhvervsdrivende, som dækker de værdier, du har i din virksomhed, samt skader på andre personer og genstande.

Når du skal starte din egen virksomhed, skal du have tegnet en erhvervsforsikring. Alt du skal vide om forsikringer til selvstændige

Der findes både lovpligtige og frivillige erhvervsforsikringer. De forsikringer din virksomhed har behov for afhænger af, hvad virksomheden laver, og om du har ansatte. 

Hvilke erhvervsforsikringer findes der?

Når du driver en virksomhed, skal du tage stilling til, hvilke forsikringer din virksomhed har behov for. Din private forsikring dækker nemlig ikke de ting, som du anvender på arbejdet, og det kan derfor blive dyrt, hvis der sker en skade, og du ikke er dækket af en erhvervsforsikring. 

Du skal være opmærksom på, at de forskellige typer forsikringer har forskellige dækninger, og du bør derfor undersøge og sammenholde vilkårene grundigt, inden du tegner en erhvervsforsikring.

Lovpligtige erhvervsforsikringer

  • Arbejdsskadeforsikring: Hvis du har en eller flere medarbejdere i virksomheden er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring. Denne type forsikring dækker mod skader der sker i arbejdstiden. 
  • Ansvarsforsikring: Hvis din virksomhed anvender køretøjer, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, der dækker skader på bilen. 
  • Erhvervssygdomsforsikring: Dækker erstatning til medarbejderen i tilfælde af at der opstår sygdom forårsaget af arbejdet eller arbejdsforhold. Denne type forsikring kan kun tegnes gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).
  • Rådgiveransvarsforsikring: Virksomheder der tilbyder rådgivning skal have en rådgiveransvarsforsikring, som dækker mod fejl der kan opstå i forbindelse med fejl i rådgivningen til kunden. 
  • Bygningsbrandforsikring: Hvis du ejer bygningerne, du driver virksomhed fra, er det et krav med en bygningsbrandforsikring, der dækker mod brand, lynnedslag og eksplosioner.

Frivillige erhvervsforsikringer

  • Erhvervsansvarsforsikring: Dækker mod skader der kan ske hos kunder grundet fejl eller forsømmelse fra medarbejderens side. 
  • Produktansvarsforsikring: Dækker skader som skyldes fejl i de produkter du laver. 
  • Erhvervsrejseforsikring: Hvis du rejser med din virksomhed, er det smart at have en erhvervsrejseforsikring der dækker lægebehandling, sygetransport mm.
  • Cyberforsikring: Dækker mod hackerangreb, og hjælper med erstatning og genetablisering af tabt data. 

Hvad koster en erhvervsforsikring?

Flere faktorer spiller ind, når et forsikringsselskab skal prissætte din erhvervsforsikring, og derfor vil du typisk ikke få tilbudt den samme pris som din nabo. Der er nemlig forskel på, hvor stor en risiko forsikringsselskabet løber, når en virksomhed tegner en forsikring. Altså hvor meget vil det koste for dem at erstatte en eventuel skade. 

Du bør altid få tilbud fra flere forsikringsselskaber, før du beslutter dig. Faktorer der spiller ind, er bl.a. hvor mange forsikringer du tegner, værdien på dine genstande, risikoen for en skadesituation, antal medarbejdere, branchen og meget andet. 

Er der moms på erhvervsforsikringer?

Erhvervsforsikringer, og forsikringer generelt, er en af de ydelser som er momsfritaget i Danmark. Det betyder, at du ikke betaler moms, når du tegner en forsikring, og du kan derfor heller ikke få momsfradrag

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage