Brugtværdi - Hvad er brugtværdi?

Brugtværdi er et økonomisk udtryk der bruges omkring den værdi et aktiv har tilbage, efter det er blevet brugt og skal videresælges. 

Vil du have hjælp med at holde styr på afskrivningerne af din virksomheds aktiver? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Når du erhverver dig et aktiv, bliver det med tiden mindre og mindre værd, i forbindelse med at det bliver brugt. Værdien af et aktiv efter brug kan variere meget fra produkt til produkt. Dette hænger også sammen med efterspørgslen på det pågældende produkt. 

Brugtværdi og efterspørgsel

Den brugtværdi et aktiv har hænger især sammen med efterspørgslen af det givne produkt. Skal du for eksempel sælge et brugt aktiv, som mange andre virksomheder kan benytte, vil du kunne få en højere brugtværdi. Hvis du derimod skal sælge et specialiseret brugt aktiv, som et begrænset antal af andre virksomheder kan få nytte af, vil du ikke kunne få ligeså meget for aktivet, da efterspørgslen er mindre. 

Hvis der er tale om aktiver som f.eks. en bil, har brugtværdien meget at gøre med markedsomsætndighederne. En brugt bil der var 50.000 kr værd efter 5 år, kan nemlig godt være 60.000 værd efter 6 år, alt afhængigt af hvordan markedet ser ud. 

Brugtværdi i regnskabet

Køber du et aktiv, som har en levetid på minimum ét år, skal dette pålægges afskrivninger i regnskabet. Dette gøres ved først at tage anskaffelsesprisen for aktivet, hvorefter det vurderes hvad aktivets scrapværdi er, når det efter x antal år ikke længere skal bruges. Derefter tages den samlede økonomiske værdiforringelse og divideres med det antal år der er til salg af aktivet, hvilket resulterer i de årlige afskrivninger for aktivet.

Købes der f.eks. en maskine til 100.000 kr., hvor det vurderes at dens scrapværdi er 0 kr. efter 10 år, vil de årlige afskrivninger være 10.000 kr.  

Det pågældende aktivs brugtværdi er altså produktets værdi ved anskaffelse, minus de afskrivninger der er pålagt aktivet igennem dens brugsperiode.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage