Copyright - Hvad er copyright (ophavsret)?

Har du copyright på et værk, vil det sige at du har ophavsret over værket. Det betyder at værket er beskyttet mod ulovligt brug og kopiering.

 Vil du have hjælp til regnskabet i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Et værk kan være alt fra musik og film til software eller bygningsværker. Den danske udgave af copyright er ophavsretten. Reglerne for copyright, eller ophavsret, kan du finde i ophavsretsloven. 

Hvem kan have copyright?

Ophavsretten til et værk skal være tilknyttet en fysisk person, som er ophavsmanden, og giver denne person eneret over det pågældende værk. For at en juridisk person, som en virksomhed, kan erhverve en ophavsret, skal det ske via en aftale herom. Dette kan ske via en ansættelseskontrakt, hvori det fremgår at virksomheden har ophavsret på det pågældende værk. 

Hvordan får man copyright?

Hvis du vil have ophavsret på et værk, skal værket opfylde et såkaldt originalitetskrav, eller værkshøjde, som det også kaldes.

For at et værk opfylder dette krav, skal det leve op til to kriterier:

  • Ophavsmanden har selv skabt værket
  • Værket skal have en grad af originalitet

Faktorer som omfang, kvalitet eller formål er ikke afgørende i forhold til, om værket har værkshøjde. 

At få ophavsret på et værk sker automatisk, når værket skabes, hvis det opfylder originalitetskravet. Det kræver altså ingen ansøgning eller registrering.  Der er i Danmark ikke krav til at copyright mærket fremgår, for at et værk er beskyttet af ophavsloven. 

Det er dog relevant at pointere, at ophavsretten ikke giver idébeskyttelse. Det kræver derfor at der er et konkret udformet værk, før at beskyttelsen er gældende.  For at beskytte en idé, kan du søge patent på idéen, hvilket vil sikre at du har rettigheden til at den pågældende idé kommercielt i op til 20 år.

Hvor længe gælder copyright?

Ophavsretten er gældende i hele ophavsmandens levetid. Yderligere er ophavsretten gældende i 70 år efter ophavsmandens død. Det kan i visse tilfælde dog forekomme at den efterfølgende beskyttelse er kortere, f. eks. ved musiknumre, hvor den kun er gældende i 50 år. 

Hvad sker der hvis din copyright krænkes?

Skulle det ske at dit værk anvendes eller kopieres i strid med ophavsretten, kan du ifølge ophavsretsloven straffe den krænkende. Straffelsens grad afhænger af krænkelsens størrelse, og varierer derfor fra sag til sag.

Det typiske udfald er dog, at der skal betales et vederlag fra krænkers side, for uberettiget benyttelse af ophavsmandens værk. 

Hvad er designbeskyttelse? 

Hvis ophavsretten ikke er tilstrækkelig, eller hvis du vil helgardere dit værk, kan det også være relevant at se på designbeskyttelse. 

Designbeskyttelse er en rettighed der kan beskytte dit produkt imod efterligninger af dets design. Design ses som værende det visuelle helhedsindtryk dit produkt besidder. Dette er f.eks. farver, linjer og former. Du kan søge om designbeskyttelse af enten hele designet eller specifikke dele af designet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage