Crowdfunding - Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en metode for en virksomhed at rejse midler på gennem individuelle bidragsydere.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

En crowdfunding kampagne er ofte åben for offentligheden, og alle interesserede parter kan bidrage med forskellige beløb. Bidragsyderne vil ofte belønnes med forkøbsret eller fordele ved det endelige produkt, hvis de støtter projektet med et vist beløb.

Hvordan fungerer crowdfunding?

I stedet for traditionelle investorer, benytter crowdfunding sig af interessen fra offentligheden. Typisk vil en crowdfunding-kampagne sætte et mål, som tillader virksomheden at lancere det pågældende projekt. Kampagnen vil ofte blive lanceret med en tidsramme på 1-2 måneder, hvor kampagnen vil blive understøttet af intens markedsføring undervejs.

Bidragsyderne i en crowdfunding-kampagne kan normalt donere i forskellige niveauer, hvor hvert niveau låser op for en ny fordel eller frynsegode, relateret til projektet. Fordelen ved at benytte crowdfunding er ofte den øgede tilknytning bidragsyderne får til projektet og virksomheden.

Hvilke former for crowdfunding findes der?

Der findes forskellige former for crowdfunding, som hver især har deres egne fordele og ulemper. De forskellige former har hver deres form for udbytte til bidragsyderen. De forskellige former er:

Donationsbaseret crowdfunding: Denne form for crowdfunding er baseret på donationer. Da der udelukkende er tale om donationer, vil den, der donerer, ikke modtage nogen form for udbytte. Denne form for crowdfunding bruges hovedsageligt af projekter med fokus på velgørenhed og non-profit. 

Udbyttebaseret crowdfunding: Ved denne form for crowdfunding, opnår bidragsyderen et reelt udbytte, ved økonomisk at støtte projektet. Denne form minder derfor meget om en reel investering, da bidragsydere får del i projektets endelige økonomiske udbytte, såfremt der er et. Man kan sågar sige, at du som bidragsyder køber aktier i det pågældende projekt

Lånebaseret crowdfunding: Ved lånebaseret crowdfunding fungerer bidragsyderens indskud i projektet som et lån, som bliver betalt tilbage når projektet lanceres. 

Belønningsbaseret crowdfunding: Denne form for crowdfunding fungerer således, at bidragsydere opnår en form for belønning, når de støtter det pågældende projekt. Denne belønning vil typisk have relation til projektet. Hvis projektet f.eks. omhandler en gadget eller et spil, kunne belønningen bestå af en kopi af det pågældende produkt, eller lignende. 

Skattereglerne for crowdfunding er ikke defineret af skat, og det er derfor almindelige skatteregler som er gældende. Hvad det betyder for beskatningen, er derfor defineret alt efter hvilken type crowdfunding, der er tale om.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage