Erhvervslejekontrakt - Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en skriftlig aftale mellem en lejer og en udlejer vedrørende leje at et erhvervslejemål. I en erhvervslejekontrakt fremgår alle vilkårene på aftalen f.eks. betaling af leje, vedligeholdelse, opsigelse mm. 

Som nystartet virksomhed kan du med fordel vælge et kontorfællesskab frem for at leje et helt kontor. Vi har samlet 7 gode råd når du skal vælge kontorfælleskab

Et erhvervslejemål må kun bruges til erhverv, og udlejningen af erhvervslejemålet skal overholde retningslinjerne i erhvervslejeloven.

Hvorfor lave en erhvervslejekontrakt?

Selvom det som udgangspunkt ikke er et lovkrav at udarbejde en lejekontrakt til erhvervslejemål, er det en god idé for at undgå misforståelser og uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer. På den måde sikrer man, at begge parter er enige om vilkårene i aftalen inden lejemålets begyndelse. Hvis den ene part ønsker en erhvervslejekontrakt, er det et lovkrav, at der udarbejdes en skriftlig erhvervslejekontrakt. 

Hvem skal lave en erhvervslejekontrakt?

Der er ikke regler for hvem der skal udarbejde erhvervslejekontrakten, men det er ofte udlejeren der udarbejder kontrakten og sender den som PDF til lejer. Dog kan lejer altid have ønsker til ændringer eller tilføjelser til kontrakten, og derfor bliver den ofte udfærdiget i samarbejde mellem lejer og udlejer. Først når begge parter har underskrevet kontrakten, er den gyldig. 

Misligholdelse af erhvervslejekontrakten

Hvis den ene part ikke overholder reglerne i erhvervslejekontrakten, er det en misligholdelse af aftalen. Det sker fx hvis lejer ikke har betalt husleje, eller hvis lejer benytter erhvervslejemålet til andet end det aftalte. Udlejer kan også handle i strid med kontrakten ved fx ikke at overholde krav om vedligeholdelse af lejemålet.

Uanset om det er lejer eller udlejer der har brudt kontrakten, kan det føre til erstatningskrav og ophævelse af erhvervslejemålet og dermed ophør af aftalen med øjeblikkelig virkning. 

Erhvervslejekontrakt skabelon

Der findes mange versioner af en erhvervslejekontrakt, og derfor er en erhvervslejekontrakt en skabelon der skal tilpasses til de aftalte vilkår. De fleste erhvervslejekontrakter vil dog indeholde følgende punkter: 

  1. Parterne (information om lejer og udlejer)
  2. Lejemålet (beliggenhed, anvendelse, begyndelse, ophør, opsigelse etc.)
  3. Lejens størrelse og depositum (betalingsdato, betalingsmetode etc.)
  4. Regulering af lejen (f.eks. 5% stigning efter foregående års leje eller ved nye/øgede skatter)
  5. Vedligeholdelse og forandring af lejemålet (fordeling af vedligeholdelse mellem udlejer og lejer)
  6. Forbrugsudgifter (el, vand, varme og drift)
  7. Fraflytning og istandsættelse (hvordan skal lejer aflevere lejemålet)

Selvom der ikke er nogen formkrav til udarbejdelsen af en erhvervslejekontrakt, skal aftalen overholde bestemte vilkår i erhvervslejeloven. Det er derfor en god idé at have styr på den, før man indgår en aftale om leje af erhvervslokaler. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage