ESG – Hvad er ESG?

ESG står kort og godt for Environment, Social og Governance og er en måde, hvorpå virksomheder kan strukturere og rapportere deres indsatser inden for bæredygtighed.

Vil du have hjælp til at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Med begrebet ESG betragter vi dermed bæredygtighed i en række kategorier, som hjælper virksomheder med at dokumentere deres indsatser inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Fundamentet i ESG: Environment, Social og Governance

Giv mig et E, giv mig et S, giv mig et G – hvad siger det? ESG. Men hvad står hvert bogstav for, og hvordan bidrager de hver især til det samlede begreb ESG? 

Environment inkluderer alle miljø og klima relaterede forhold. Det kan derfor omhandle emner såsom energiforbrug, CO2 udledning, affaldshåndtering, cirkulær økonomi, forurening og biodiversitet.

Social omhandler de sociale forhold i din virksomhed. Det betyder særligt, hvordan jeres arbejdsforhold er for egne medarbejdere, men inkluderer i bund og grund hele værdikæden. Dermed er det også vigtigt, at du forholder dig socialt til dine leverandører og kunder. Endelig skal du forholde dig til, hvilket samfundsansvar virksomheden tager, og om I gør en forskel lokalt og globalt.

Governance omhandler virksomhedsadfærd og i høj grad virksomhedsledelse. God governance ville derfor betyde, at man som virksomhed har processer og strukturer på plads for eksempel for whistleblowerordninger, rapportering af antikorruption, Code of Conduct og en transparent skattepolitik.

Byd ESG-rapportering varmt velkommen

Efter mange år med særligt fokus på områder som bæredygtighed, CSR, grøn omstilling, socialt ansvar og cirkulær økonomi, så er ESG for alvor blevet en del af klubben. Endnu en forventning som dine kunder, investorer og medarbejdere vil slå ned på, som et fundamentalt krav om, at du driver en ansvarsbevidst forretning med hjertet på det rette sted.

Tidligere var fokusset i høj grad, at man som virksomhed foretog sig en række bæredygtige indsatser, men med ESG følger der nu også forventninger og lovkrav om at kunne dokumentere disse indsatser. I EU har man vedtaget et nyt direktiv, som stiller krav til, hvordan virksomheder skal rapportere deres indsatser inden for bæredygtighed. Denne lov kaldes CSRD og rammer særligt de store virksomheder, som opererer i Danmark og EU.

Selvom du ikke umiddelbart rammes af de nye lovkrav til ESG-rapportering, så kan det være en rigtig god ide at omstille din virksomhed allerede nu, for at imødekomme krav om dokumentation fra centrale samarbejdspartnere.

Find din vej til et øget ESG-fokus

Da ESG spænder bredt i fokus og tiltag, er det ikke usandsynligt at du allerede i dag gør flere tiltag som taler ind i forventningerne til ESG. Nu handler det om at rapportere og dokumentere disse tiltag. For at komme godt i gang kan du derfor vende blikket imod ESG-rapportering.

Et øget overblik over dine ESG-indsatser kan også styrke din virksomhed på andre parametre. Dokumentation af dine indsatser kan for eksempel hjælpe med at reducere dit energiforbrug eller skabe større arbejdsglæde ved at fokusere på arbejdsforholdene for dine ansatte.

Hvis ESG-rapportering er en for stor mundfuld for dig, så kan også vælge at lave et frivilligt grønt regnskab eller en mere simpel ESG-opgørelse.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage