Grønt regnskab - Hvad er et grønt regnskab?

Et grønt regnskab er et supplerende regnskab, som opgør virksomhedens påvirkning af miljøet. Det er frivilligt for virksomheder, om de vil lave og offentliggøre et grønt regnskab.

Uanset om du har en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab, kan vi hjælpe dig med dit årsregnskab. Lav dit årsregnskab i Billy.

Et grønt regnskab kaldes også miljøregnskab, og det indeholder information om ressourceforbrug og affald. Især CO2-udslippet er en vigtig faktor i et grønt regnskab.

Hvem skal lave grønt regnskab?

Et grønt regnskab er frivilligt at lave for alle virksomheder, men især større virksomheder der kan have store miljømæssige aftryk kan gavne af at lave og offentliggøre et grønt regnskab. Det skyldes et gennemgående øget fokus på miljøbelastning og social ansvarlighed i samfundet.

Tidligere hen var det lovpligtigt for større virksomheder med en stor miljøbelastning at informere om deres miljøpåvirkning, men dette blev altså afskaffet tilbage i 2015.

Hvad indeholder et grønt regnskab?

I et grønt regnskab indgår der en række inputs og outputs. Inputs er de ressourcer som virksomheden forbruger, og outputs er det affald der er tilovers fra produktionen. Under inputs indgår der typisk poster som CO2-udslip, elektricitet, varmeforbrug og transport. For at få et positivt grønt regnskab, skal virksomheder forsøge at reducere outputdelen, og få mest muligt ud af de ressourcer de benytter på inputsiden. 

Typisk indeholder et grønt regnskab også virksomhedens miljøpolitik, miljømål, indsats og resultater på miljømæssige forhold. 

Hvad er formålet med et grønt regnskab?

Først og fremmest er formålet med et grønt regnskab at vise virksomhedens udvikling i forbrug og miljøpåvirkning. Der er dog også mere strategiske grunde til at mange virksomheder vælger at udarbejde og offentliggøre et grønt regnskab årligt. Dette vedrører social ansvarlighed, branding og omkostningsreducering. 

Social ansvarlighed

Social ansvarlighed omhandler virksomhedens evne til at vise samfundsansvar og handle til gavn for både virksomheden og samfundet som helhed. I takt med at der er kommet et øget fokus på social ansvarlighed, kan virksomheder gavne af at vise, at de tager ansvar for deres miljømæssige påvirkning ved bl.a. at lave et grønt regnskab. 

Branding

Selvom virksomheder ikke er forpligtet til at lave et grønt regnskab, kan det være stor signalværdi i at offentliggøre et grønt regnskab. Hvis virksomheden formår at formidle det ordentligt, kan et grønt regnskab vise interessenter og potentielle kunder, at virksomheden gør noget udover det sædvanlige. Derved kan virksomheden opnå goodwill, som kan have en stor forretningsmæssig værdi. 

Omkostningsreducering

Selvom et grønt regnskab som udgangspunkt ikke omhandler økonomi, kan det bruges til at skabe bedre overblik over forbruget, hvilket kan medvirke til en reducering af omkostninger. Det kan eksempelvis gøre virksomheden klogere på, hvilke inputs der kan reduceres, og hvilke outputs der potentielt kan genanvendes. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage