Forsyningskæde (supply chain) - Hvad er en forsyningskæde?

En forsyningskæde er en illustration af et produkts trin i processen, fra det produceres til den ender hos slutforbrugeren. 

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

En forsyningskæde er det danske udtryk for supply chain, og kan spille en stor rolle for virksomhedens succes. Alt efter hvilket produkt der er tale om, kan virksomheders forsyningskæder se meget forskellige ud. 

Hvad indeholder en forsyningskæde? 

En virksomheds forsyningskæde kan bestå af en del forskellige led, som samlet set udgør hele produktets forsyningskæde, fra produktion til slutforbrugeren. De typiske led i en simpel forsyningskæde kunne bestå af: 

  • Forsyningskædens første led kunne bestå af det råmateriale, der bruges til at producere det pågældende produkt
  • Andet led i forsyningskæden kunne være kunne være den grossist, der indkøber og videresælger råmaterialet til en fabrik, der bearbejder råmaterialet 
  • Det næste led i forsyningskæden kunne være den fabrik, der køber og bearbejder råmaterialet, så det bliver til det endelige produkt
  • Efterfølgende indkøbes de færdige produkter af en forhandler, som skal sælge produkterne videre for et profitabelt beløb
  • Endeligt bliver produkterne købt af slutforbrugeren, som er det sidste led i forsyningskæden. 

Alt efter hvilken branche der er tale om, kan forsyningskæden også indeholde flere eller andre led. Yderligere kan forsyningskæden også omfatte transport, opbevaring og distribution, hvis dette er relevant for produktet. 

Eksempel på forsyningskæde

Hvis der tages udgangspunkt i de led der er beskrevet ovenfor, kunne en simpel forsyningskæde se ud på følgende måde:

Producent → Grossist → Forarbejdelse → Forhandler → Slutforbruger

På den måde kortlægger forsyningskæden den rejse som produktet gennemgår, fra råmateriale, produktion og salg, til det endelige produkt når frem til slutforbrugeren. 

Hvorfor lave en forsyningskæde?

Som virksomhed handler det om at opnå den mest effektive forsyningskæde. 

Ved at lave en forsyningskæde, giver det virksomheden mulighed for at få overblik over den rejse, som virksomhedens produkter går igennem, inden det ender hos slutforbrugeren.

Det giver på den måde også virksomheden mulighed for at analysere forsyningskædens forskellige led, og se om der er steder hvor omkostningerne kan reduceres, eller om processen kan blive effektiviseret yderligere, for at øge overskuddet. Dette kaldes også for supply chain management. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage