Hvad er hvidvaskningsloven?

Formålet med hvidvaskningsloven er, at mindske sort arbejde og undgå at folk hvidvasker penge. Det er altså en lov som sikrer, at skat får deres penge.

Loven omfatter stort set alle virksomheder og siger, at alle virksomheder har pligt til at underrette hvidvasksekretariatet, hvis de har mistanke om, at nogle af deres kunder hvidvasker penge.

Det vil sige, at virksomhederne har et ansvar for at risikovurdere deres kunder.

Her går grænsen...

For at undgå sort arbejde og hvidvaskning er der en grænse for hvor mange penge, man som virksomhed og privatperson må modtage eller betale kontant i forbindelse med udførelsen af et stykke arbejde.

Hvidvaskningslovens formål er f.eks. at bekæmpe virksomheder og privatpersoner, som forsøger at gå uden om systemet og dermed undgå skat.

Hvad betyder det konkret?

Det er eksempelvis et brud på hvidvaskningsloven, hvis du har besøg af en håndværker og betaler en stor del af hans løn i kontanter.

Hvad er hvidvask?

Hvidvaskning betyder, at man forsøger at gøre sorte penge til penge, som man kan anvende på normal vis. Det er altså en måde hvorpå, man forsøger at skjule sine indtægter fra kriminelle handlinger.

Det kan for eksempel være: Hvidvaskning af penge fra skattesvindel, salg af narkotika eller tyveri.

Måske spekulerer du på, hvordan de kriminelle gør?

Der findes mange måder at hvidvaske penge på, men det ses ofte, at kriminelle forsøger at veksle pengene til en anden valuta eller ved f.eks. at overføre pengene til udlandet gennem andre selskaber.

Hvad er beløbsgrænsen for kontantbetalinger?

Det er ikke lovligt som erhvervsdrivende at modtage mere end 50.000 kr. for et stykke arbejde. Det er heller ikke tilladt, hvis betalingen sker over flere gange.

Som privatperson er det heller ikke tilladt at betale mere end 50.000 kr. i kontanter for et stykke arbejde.

Hvad er kundekendskabsprocedure?

Som en del af hvidvaskningsloven skal virksomheder udover en almindelig risikovurdering også foretage en vurdering af hver enkelt kunde.

Vurderingen skal tage udgangspunkt i kundekendskabsproceduren som omfatter, at virksomheden skal indsamle kundens identitetsoplysninger.

Hvis der er tale om en privatperson, skal virksomheden have kundens CPR-nummer. Er der tale om en virksomhed, skal virksomhedens CVR-nummer oplyses.

Hvad er konsekvenserne ved ikke at følge hvidvaskningsloven?

Ved overtrædelse af hvidvaskningsloven kan du risikere at blive straffet med enten en bøde eller ved en personlig straf.

Hvis personer i virksomheden har haft kendskab til hvidvaskningen, vil de få en personlig straf. En personlig straf vil ofte være en bøde på 10% af beløbet, som virksomheden skal betale i bøde.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage