Billypedia>Hvad er kapitalklasser?

Hvad er kapitalklasser?

Når man snakker om kapitalklasser, så taler man om en måde at fordele værdien på aktier eller anparter til ejerne. Tidligere er klasserne blevet kaldt for aktier- eller anpartsklasser, men de omtales i dag som kapitalklasser, da de er gældende inden for kapitalselskaber.

Hvorfor opretter man kapitalklasser?

Man laver klasserne for at øge værdi eller frigøre pengebeholdning i selskabet. Værdien i selskabet - som enten er aktier eller anparter alt efter virksomhedstype - bliver fordelt ud på forskellige klasser. Oftest i A og B, men i nogle tilfælde C.

Hvad er forskellen på kapitalklasse A, B og C?

Bogstaverne signalerer de forskellige værdier, som klasserne har. A-klassen har større værdi end B-klassen, mens C-klassen har den mindste værdi. Forskellen på de forskellige kapitalklasser er ofte, at de berettiger til forskellige stemmerettigheder for ejerne ved selskabets generalforsamling. Det kan skabe asymmetri i stemmefordelingen, hvilket kan være en fordel for selskabet.

Hvorfor vil selskaber gerne have asymmetri i stemmefordelingen?

Til generalforsamlingen kan det være en fordel, at der er asymmetri i stemmerettighederne, selvom andelene eller aktierne er ligeligt fordelt på ejerne. Grunden til dette er, at man kan have medlemmer, som har mere at skulle have sagt end andre - fx. den administrerende direktør - eller medlemmer, som som slet ikke skal have noget at sige - fx en passiv investor. På den måde bliver værdier eller pengeflowet øget, men magten ligger stadig hos de mennesker i selskabet, som man ønsker. Det kan ske, at ejerne af de mindre kapitalklasser får en økonomisk kompensation for deres manglende stemmerettigheder eller får førsteret til et evt. udbytte i selskabet.

Hvordan fordeler man kapitalklasser?

Man fordeler kapitalklasserne i selskabets vedtægter. Man skal derfor fremlægge forslaget for generalforsamlingen, hvor forslaget også skal stemmes igennem. På den måde kan man opnå at få kapitalklasser i selskabet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.


Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage