Kapitalklasser - Hvad er en kapitalklasse?

Kapitalklasser, også kaldet aktieklasser, er en gruppe ejere, der er tilknyttet de samme rettigheder med hensyn til stemmeret og udbyttebetaling.

Ønsker du et bedre overblik over din virksomheds økonomi? Prøv Billy gratis.

Kapitalklasser bliver typisk opdelt i A og B, hvor A-klassen har større medbestemmelsesret end B-klassen. I nogle tilfælde er der også en klasse C, som har den mindste værdi.

Hvorfor opretter man kapitalklasser?

Når man snakker om kapitalklasser, snakker man ofte om en måde at fordele værdien i selskabet mellem dets ejere. Det kan være aktier eller anparter alt efter virksomhedstypen. Formålet med kapitalklasser er at fordele værdien ud på forskellige klasser, så man eksempelvis kan tildele den administrerende direktør og den passive investor forskellig medbestemmelsesret. På den måde bliver værdier eller pengeflowet øget, men magten ligger stadig hos de mennesker i selskabet, som man ønsker.

Mange selskaber bestemmer, at en klasse skal have større stemmeret eller højere udbytte end andre klasser. Hvis en kapitalklasse eksempelvis ikke har høj medbestemmelsesret, er det meget normalt, at man kompenseres gennem et højere udbytte i selskabet. 

Hvad er forskellen på kapitalklasser?

Bogstaverne i de forskellige klasser afgør deres værdi. De mest almindelige kapitalklasser er A- og B-klassen, hvor A-klassen har den største værdi. Forskellen på de forskellige klasser varierer fra selskab til selskab. Selskabet bestemmer, selv hvilke rettigheder og pligter hver kapitalklasse tildeles. 

Hvor fordeler man kapitalklasser?

Man fordeler kapitalklasserne i selskabets vedtægter. Man skal derfor fremlægge forslaget for generalforsamlingen, hvor forslaget også skal stemmes igennem. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage