Oplysningsskemaet - Hvad er oplysningsskemaet?

Oplysningsskemaet indeholder de tal, du indberetter til SKAT om din virksomheds overskud eller underskud, samt fradrag, renter m.m. Oplysningerne er grundlaget for årsopgørelsen, som afgør hvorvidt du skal betale restskat eller om du får penge tilbage i skat.

Oplysningsskemaet skal udfyldes, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, en mindre personligt ejet virksomhed eller et interessentselskab. 

Et korrekt udfyldt oplysningsskema sikrer dig mod, at du hverken snyder dig selv eller SKAT for penge. Få et udfyldt oplysningsskema i Billy, og al den hjælp, du skal bruge, for at komme i mål.

Når du har lavet din virksomheds regnskab, så er det kun et spørgsmål om at udfylde de rigtige tal i de rigtige rubrikker i oplysningsskemaet. De fleste oplysninger plotter SKAT ind i skemaet helt automatisk, men det er dit ansvar, at alle regnskabstal er indberettet og korrekte.

Oplysningsskemaet blev tidligere kaldt for en udvidet selvangivelse. 

Hvem skal udfylde og indsende oplysningsskemaet?

Enkeltmandsvirksomheder, mindre personligt ejede virksomheder eller interessentselskaber med en omsætning over 300.000 kroner om året skal indberette oplysningsskemaet til SKAT. Oplysningsskemaet skal udfyldes på TastSelv på skat.dk (borger).

Oplysningsskemaet har frist den 1. juli 2022. 

Fra oplysningsskema til årsopgørelse

Når du udfylder oplysningsskemaet, så ender det ud i en årsopgørelse. Årsopgørelsen viser hvor meget du skal betale i skat eller hvor meget du får tilbage i skat. 

Vejen fra oplysningsskemaet til årsopgørelsen består af tre trin. 

 1. Lav dit regnskab.
 2. Indberet resultat i oplysningsskemaet.
 3. Betal eventuel restskat som fremgår af årsopgørelsen (SKAT laver årsopgørelsen på baggrund af oplysningsskemaet).

Når du laver et fejlfrit oplysningsskema, så betyder det, at du har du helt styr på punkt 1 og 2. 

Hvordan udfylder du oplysningsskemaet til SKAT?

Når du udfylder og retter dit oplysningsskema, så oplyser du SKAT om din virksomheds indtægter og udgifter m.v. for den seneste afslutning af regnskabsåret.

Mange af tallene i oplysningsskemaet udfyldes automatisk, men du skal tjekke at alle regnskabstal er korrekte. Hvis du ikke er tilstrækkeligt inde i reglerne, så kan du få hjælp til oplysningsskemaet hos dit regnskabsprogram, en revisor eller en bogholder. 

En billig og nem løsning finder du hos dit regnskabsprogram. De fleste online regnskabsprogrammer tilbyder nemlig et udfyldt oplysningsskema og skatteregnskab.

Hvilke rubrikker skal din virksomhed udfylde i oplysningsskemaet?

Hvor mange rubrikker du skal udfylde i oplysningsskemaet afhænger af din virksomheds størrelse. 

Du skal som minimum udfylde rubrikkerne med: 

 • Årets resultat (overskud eller underskud).
 • Din virksomheds CVR-nr.
 • Din momsopgørelse
 • At din virksomhed er fritaget for at oplyse regnskabsoplysninger
 • Information om revisorbistand

Årets resultat (overskud og underskud)

Dit overskud indtaster du i rubrik 111. Hvis din virksomhed har et underskud, så indtaster du beløbet i rubrik 112. Renteindtægter skal stå i rubrik 114 og renteudgifter skal stå i rubrik 117. 

Momsopgørelsen

I din momsopgørelse fremgår det om du har skyldig eller tilgodehavende moms. Du skal kun udfylde moms-rubrikken, hvis din virksomhed er momsregistreret. 

Fritagelse for at oplyse regnskabsoplysninger

I rubrik 301 (302) oplyser du, hvorvidt du er fritaget fra at afgive regnskabsoplysninger. Din omsætning afgør, om du er fritaget for at afgive regnskabsoplysninger. Når din virksomheds omsætning er under 300.000 kroner om året, så er du fritaget.

Revisorbistand

Du skal altid udfylde rubrik 300-304 i oplysningsskemaet. Hvis en revisor har lavet revision af regnskabet, review eller en udvidet gennemgang, så skal rubrik 305 og 306 udfyldes. 

Personlig selvangivelse eller oplysningsskemaet

Når du har en personligt ejet virksomhed, så skal du oplyse informationer om din virksomheds økonomi og din private økonomi. Skat kan ikke skelne mellem din private økonomi og virksomhedens økonomi, derfor er rubrik 31 og 42 ofte forkert udfyldt. Du retter tallene i din personlige selvangivelse, samt i rubrik 114 og 117 i oplysningsskemaet.

Får du restskat udbetalt ifølge oplysningsskemaet?

Restskatten fremgår af årsopgørelsen, som SKAT laver på baggrund af oplysningsskemaet. 

Udbetalingen af tilgodehavende restskat sker helt automatisk. Omvendt skal du aktivt indbetale skyldig restskat.

Hvordan betaler du restskat? 

Restskat skal betales på TastSelv under ‘Betal Skat’. Du kan betale med dankort eller via din netbank. Du skal være opmærksom på, at din betaling registreres næste bankdag, når du betaler inden kl. 20.45. Det er en fordel at betale restskat inden for betalingsfristen, da der ellers løber renter på beløbet.

 • Årsopgørelse
 • Oplysningsskema
 • Få overblik over din økonomi

  I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

  Prøv Billy gratis i 30 dage