Hvad er et oplysningsskema?

Et oplysningsskema er der, hvor virksomhederne kan oplyse årets resultat til SKAT - virksomhedens over- eller underskud. 

Det er tidligere kaldt selvangivelsen. Der er altså ingen forskel på oplysningsskemaet og den velkendte udvidede selvangivelse for virksomheder.

I sidste ende bruger SKAT informationerne i oplysningsskemaet til virksomhedens årsopgørelse

Men hvordan finder og udfylder du skemaet?

Hvordan udfylder din virksomhed oplysningsskemaet? 

Oplysningsskemaet skal udfyldes, når du ejer en personligt ejet virksomhed (PMV), et IVS-selskab eller et ApS-selskab. 

Du finder skemaet under TastSelv eller TastSelv Erhverv på SKATs hjemmeside. 

De fleste tal i dit oplysningsskema tikker ind helt automatisk. Præcis som du kender det fra den udvidede selvangivelse. 

Nogle informationer, som for eksempel fradrag, skal du selv indtaste. Det er også vigtigt, at tjekke, at de automatisk udfyldte beløb er korrekte.

Men hvornår skal du senest udfylde og sende dit oplysningsskema?

Hvad er fristen for at udfylde oplysningsskemaet?

Fristen for at udfylde oplysningsskemaet er d. 1. juli. Hvis du overskrider fristen, vil du blive pålagt en bøde på 100-200 kr. pr. dag, afhængig af din virksomheds indkomst. Dog kan du højst blive pålagt en bøde på 5.000.

Tre trin til årsopgørelsen fra SKAT

SKAT bruger beløbene i oplysningsskemaet til at regne sig frem til årsopgørelsen. Årsopgørelsen afslører, om virksomheden har skat til gode, eller om virksomheden skylder penge i skat.

Vejen til årsopgørelsen består af tre trin. Vi guider dig igennem regnskab, oplysningsskema og årsopgørelsen lige her...

Trin 1: Regnskabet

Før du kan udfylde eller rette informationerne i oplysningsskemaet, så skal regnskabet være på plads.

Det skal du have styr på i regnskabet: 

 • Bankafstemning
 • Betalinger fra kunder
 • De mange bilag
 • Overblik over, om alt er bogført i dit regnskabsprogram

Når du har styr på regnskabet, så kan du kaste dig over oplysningsskemaet.

Bonus info: Hvis du netop har startet egen virksomhed og ikke er helt hjemme i bogføring og regnskab, så kan du få hjælp i Billy’s Bogføringsguide

Trin 2: Oplysningsskemaet

I oplysningsskemaet tjekker du, at alle automatisk udfyldte tal er korrekte og udfylder de blanke rubrikker i skemaet. Udfyld altid rubrik 300-304. 

Hvilke oplysninger kræver SKAT i oplysningsskemaet?  

Det kan være en fordel at være forberedt på, hvilke oplysninger SKAT kræver. Det giver nemlig dagsbøder, hvis du ikke når at udfylde skemaet rettidigt. 

… Så hvilke oplysninger skal du have klar til oplysningsskemaet?

Vigtige oplysninger om din virksomheds økonomi til SKAT: 
 • Årets resultat/ virksomhedens over- eller underskud. 
 • Renteindtægter eller -udgifter
 • Varebeholdninger
 • Regnskabstal fra resultatopgørelsen og balancen
 • CVR-nummer
 • Skyldig eller tilgodehavende moms (gælder for momsregistrerede virksomheder)
 • Fritagelse for regnskabsoplysninger
 • Revisorbistand

Kravet fra SKAT om ovenstående oplysninger forudsætter, at din virksomhed har en omsætning på over 300.000 kr. om året. 

Skulle du have en omsætning under 300.000 kr. om året, så kan du nøjes med at plotte de sidste fire oplysninger ind i oplysningsskemaet. 

Det tager tid at udfylde skemaet, så sæt god tid af til det... eller få hjælp til at indberette regnskabstallene til SKAT.

De fleste online regnskabsprogrammer tilbyder et udfyldt oplysningsskema og skatteregnskab - nemt og billigt. Alternativt kan du hyre en bogholder eller en revisor til opgaven. 

To ting mere, som du bør være opmærksom på… 

IVS- og ApS-selskaber skal indtaste årets resultat i TastSelv Erhverv. 

For den personligt ejede virksomhed dækker økonomioplysningerne både virksomhed og person.

Trin 3: Årsopgørelsen

Nu bruger SKAT oplysningsskemaet til at lave din virksomheds årsopgørelse. 

Der er to scenarier: Du skal have penge tilbage i SKAT, eller du skal betale restskat. 

Når du skal have penge tilbage i SKAT, så tikker pengene helt automatisk ind på din Skattekonto.

Når du skal betale restskat, så skal du indbetale penge til SKAT inden for en given frist. 

Men hvordan er det nu lige med betaling af restskat?

Hvordan betaler virksomheder restskat?

Når din virksomhed skal betale restskat, så logger du ind på TastSelv. Under ‘Betal Skat’ kan du betale din restskat med dankort eller via netbank. Så simpelt er det.

Men det er ikke helt ligegyldigt, hvornår du betaler din restskat…

Fristen for betaling af restskat er normalt d. 1. juli hvert år. Men det er en fordel at betale restskat før betalingsdagen. Der løber nemlig renter på allerede fra 1. januar. 

Du betaler 2 pct. i rente fra 1. januar til 1. juli.

Fra 1. juli stiger renten til 4 pct. 

Derfor er det en fordel at få betalt restskat med det samme. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage