Risikoanalyse - Hvad er en risikoanalyse?

En risikoanalyse er en metode, der kan bruges i virksomheden, til at forberede sig på eventuelle risici, der kan forekomme. 

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Det er derfor muligt via en risikoanalyse, at udarbejde foranstaltninger og procedurer, der kan hjælpe til at imødekomme og minimere risici i virksomheden. Dette kan f.eks. være i forbindelse med nye projekter eller andre tiltag i virksomheden.

Hvad bør indgå i en risikoanalyse?

Når du skal foretage en risikoanalyse, bør du starte med at brainstorme omkring eventuelle risici, der kan forekomme ved det nye projekt eller tiltag, ved at tænke:

  • Hvad?
  • Hvornår?
  • Hvordan?

Når de forskellige risici er identificeret, bør det belyses hvilke årsager der kan være til de forskellige risici kan indtræffe. Er risicierne af teknisk karakter, juridisk karakter eller måske menneskelig karakter? Dette er nogle af de vigtige faktorer der skal tages højde for, når der foretages en risikoanalyse. 

Vurdering af risici

Når der er blevet identificeret og kategoriseret forskellige risici, er det næste skridt først og fremmest at vurdere hvor stor sandsynligheden er, for at disse risici kan indtræffe. Dette kan gøres helt simpelt, ved at vurdere sandsynligheden for hver identificerede risici på en skala fra 1-10. 

Dernæst er det en god idé at redegøre for, hvilke konsekvenser det vil have, hvis en risiko indtræffer. Også her vurderes konsekvensernes alvorlighed og omfang, på en skala fra 1-10. 

Til sidst beregnes en risikofaktor for hver identificerede risiko. Dette gøres ved at gange risikoens tal fra sandsynligheden med tallet fra konsekvenserne. Dette giver dermed en samlet risikofaktor for risikoen, som kan bruges til at prioritere hvilken risiko, der er mest alvorlig. 

Udarbejdelse af handlingsplaner

Når de potentielle risici er identificeret og vurderet, er det derefter på sin plads, at forsøge at finde måder hvorpå disse kan håndteres. Det handler altså om at have handlingsplaner, som kan tages i brug, for at neutralisere eller formindske de konsekvenser der kan forekomme, såfremt risikoen indtræffer. 

Det kan i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplaner, være en fordel at alliere sig med en advokat eller en revisor, som har erfaring og viden inden for de felter, hvor eventuelle risici kan opstå. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage