Hvad er en salgsaftale?

En salgsaftale beskriver, hvad der sælges. Den indeholder som minimum en produktbeskrivelse, pris og mængde. Aftalen kan være skriftlig eller mundtlig. 

Det kan for eksempel være salg af en: 

 • vare
 • ydelse
 • virksomhed
 • ejendom
 • ip-adresse

Det kan selvfølgelig være mange andre ting af værdi f.eks. et immaterielt produkt. 

Salgsaftalen følger aftaleloven. Det er den lov, som gør aftalen mellem sælger og køber bindende. 

Aftalen kan som sagt laves både mundtligt eller skriftligt. Ulempen ved en mundtlig aftale er bevisbyrden. I et tvist kan det være svært at bevise, hvad der er aftalt. Derfor er den sikre tilgang en skriftlig salgsaftale.

Hvad er forskellen på en salgs- og købsaftale? 

I bund og grund er en salgsaftale det samme som en købsaftale. Ved køb/ salg af et produkt vil aftalen altså være identisk. Forskellen ligger i, hvad aftalen kaldes. Det kaldes en salgsaftale, når det ses fra sælgerens side. Omvendt kaldes det en købsaftale, når det ses fra købers side. 

Hvad indeholder en salgsaftale? 

En salgsaftale indeholder relevante informationer i forbindelse med et salg/ køb. Det kan være: 

 • Oplysninger om køber og sælger (De skal kunne identificeres).
 • En præcis beskrivelse af varen/ ydelsen og mængde/ antal.
 • Pris, betalingsmåde og eventuelle frister for betaling og overdragelse. 
 • Garantier ud over standarden for reklamationsret.
 • Hvordan varen leveres, samt leveringsbetingelserne f.eks. om køber eller sælger hæfter for tab eller tilskadekomst under leveringen. 
 • Eventuelle oplysninger om forsikringsforhold. Det er relevant i tilfælde af, at varerne går tabt.

Med et par hurtige søgninger i din browser, kan du finde en skabelon til en salgsaftale. En skabelon kan sikre dig, at du kommer rundt om det hele og spare dig for en masse tid. 

Det kan også være en mulighed at hive en advokat ind over. 

Handler du med den samme køber på regulær basis, kan du også optimere processen ved at lave en rammeaftale. I rammeaftalen er der beskrevet en række vilkår, som også vil gælde for senere enkeltaftaler. 

Virksomhedshandel  - det skal overdragelsesaftalen indeholde...

For mange er det ukendt grund, når de skal sælge deres virksomhed. Måske er det første gang, de kaster sig ud i et salg og i sidste ende udarbejder en overdragelsesaftale/ salgsaftale. 

Det rejser selv sagt mange spørgsmål inden underskriften lander på papiret. Hvad skal en aftale indeholde? Og hvilke rettigheder har sælger og køber?

Det er heller ikke en helt simpel aftale at få på plads. Der kan nemt opstå problemer, hvis aftalen ikke er knivskarp. 

… Så hvad er de vigtigste punkter i en overdragelsesaftale egentlig? 

Overordnet beskriver dokumentet vilkårene for overdragelsen, køber og sælgers rettigheder og købesummen, herunder betalingsmetoden. Nogle punkter i aftalen er dog mere kritiske at have styr på end andre. De kommer her… 

De vigtigste punkter i en overdragelsesaftale: 

 • Specificering af hvad der overdrages. Her skal der ikke være tvivl, så husk at få det hele med.
 • Tidspunkt for overdrage fra sælger til køber - angivet med specifik dato og evt. tidspunkt. 
 • Oplysninger om de to parter, som har indgået overdragelsesaftalen. De skal kunne identificeres. 
 • En beskrivelse af hvordan overdragelsen skal forløbe.
 • Købesummen, modtager af betalingen, betalingsmetode og -frist. 
 • Sælgers rettigheder, hvis betalingen ikke sker som aftalt. 
 • Vær MEGET konkret i beskrivelserne i aftalen. 
 • Lav aktiv lister. Med en udførlig liste opstår der ikke tvivl om, hvilke aktiver det drejer sig om. Vedlæg det som bilag. 
 • Vær meget specifik omkring overdragelse af adresser på: hjemmesider, Facebookgrupper/ sider, Youtube kanaler eller andre webbaserede aktiver. 
 • Definér køber og sælgers ansvar i overdragelsen. 
 • Hvem har ansvaret for at kvalitetssikre det overdragne. 
 • I tilfælde af fejl/ mangler skal der fastsættes en frist for, hvornår køber ikke længere kan gøre krav på noget over for sælger. 

Du behøver dog ikke udarbejde en overdragelsesaftale fra bunden. Der findes mange overdragelsesaftale-skabeloner, som sikrer du kommer rundt om det hele. Det er kun en googlesøgning væk.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage