Hvad-er-et-skattekort?

Et skattekort er fællesbetegnelse for de tre kort: hovedkort, bikort og frikort, som alle ligger digitalt på SKAT’s hjemmeside. Disse kort skal bruges forskelligt alt efter dine indtægter. Dette forklares nærmere nedenfor.

Skattekortet er samtidig en del af din forskudsopgørelse, som viser din trækprocent, det vil sige den procentdel af din indtjening, som du skal betale til skat. Din trækprocent afhænger af din indtjening, og dermed om du betaler top- eller bundskat.

Hvornår skal jeg bruge mit skattekort?

Dit skattekort bruges til alle dine indtægter, for eksempel løn, SU eller hvis du modtager honorarer. Har du flere indtægter skal de trækkes fra forskellige kort. Læs nærmere herom nedenfor.

Hvilket skattekort skal jeg bruge?

Dit hovedkort skal bruges der hvor du tjener mest. Det kan være din løn eller SU, det vil sige din hovedindtægt. Har du kun én indtægt, vil den automatisk blive trukket fra dit hovedkort, og du skal ikke foretage dig noget. Du kan kun få én indtægt på dit hovedkort. Har du flere indtægter skal du give den arbejdsgiver, hvor du tjener mest, besked om at bruge dit hovedkort.

Dit bikort skal anvendes af alle andre end den arbejdsgiver, der anvender dit hovedkort. Får du for eksempel SU og har et studiejob ved siden af, hvor du tjener mindre end din SU, skal du bede din arbejdsgiver om at bruge dit bikort. Det betyder, at dit studiejob er din B-indkomst. Du kan også selv indberette dine indtægter på dit bikort, hvis du eksempelvis får udbetalt et honorar.

På dit frikort kan du se det beløb, som du kan tjene skattefrit. Dit frikort bliver brugt, hvis du ikke tjener mere end dit personlige fradrag på et år. Frikortet bruges hvis du har en meget lille indtægt eller er ung og har et fritidsjob. Alle har et frikort, og er du over 15 år kører det automatisk. Er du under 15 år skal du selv oprette dit frikort. Det kan du gøre på SKAT’s hjemmeside.

Hvor meget må jeg tjene på mit frikort?

Frikortet er på et bestemt beløb, så alt hvad du tjener indenfor dette beløb, skal du ikke betale skat af. Det beløb du må tjene skattefrit afhænger af dine andre fradrag, og kan derfor variere. Hvis du ikke regner dine personlige fradrag med, er frikortets beløb i 2018 på 46.000 kr.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage