Straksafskrivninger- Hvad er Straksafskrivninger?

Straksafskrivninger giver dig dit fulde skattefradrag med det samme, når du bogfører dit køb i dit regnskab. Dit køb må maks koste 31.000 kr. (2022) eksklusiv moms.

I Billy Regnskabsprogram kan du nemt få et overblik over dine udgifter igennem resultatopgørelsen og balancen. Prøv Billy gratis

Der ligger en fordel i at benytte straksafskrivninger i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Man får nemlig sit skattefradrag med det samme, når man benytter sig af straksafskrivninger i stedet for at skulle vente på at få det fulde fradrag som sker ved almindelig afskrivninger.

Hvad er straksafskrivninger? 

Men hvad er straksafskrivninger egentligt? Straksafskrivninger er et fuldt skattefradrag, din virksomhed kan få for småanskaffelser. Du kan altså trække hele udgiften fra i skat samme regnskabsår som købet er foretaget. Du skal derfor ikke vente flere år på, at du får fradrag for hele købet.

Hvad er beløbsgrænsen for straksafskrivninger? 

Der er en beløbsgrænse for straksafskrivninger som bliver ændret hvert år. Derfor er det en god idé, at du holder dig opdateret på SKAT’s hjemmeside. Især fordi loftet for beløbsgrænsen som regel hæves hvert år. 

Beløbsgrænsen for straksafskrivninger ligger i 2022 på 31.000 kr. eksklusiv moms.

Men hvordan fungerer straksafskrivninger i praksis?

Eksempel på straksafskrivning af et skrivebord

Du køber et skrivebord til 27.000 kr. inklusiv moms. Du bogfører udgiften i dit regnskab og får derigennem fuldt fradrag for hele købsbeløbet på 27.000 kr. Når skrivebordet bliver straksafskrevet i regnskabet, vil det ligge i resultatopgørelsen som betyder at resultatet nedskrives med 27.000 kr. 

I mange regnskabsprogrammer findes der er en konto specifik til småanskaffelser eller kontorartikler under administrative omkostninger. Når skrivebordet er købt til erhvervsmæssig brug, vil man også få fuld momsfradrag for udgiften.

Hvad er forskellen på straksafskrivninger og afskrivninger? 

Forskellen på straksafskrivninger og afskrivninger ligger primært i, hvornår virksomheden kan få skattefradrag for deres køb.

Afskrivninger: Når du afskriver et aktiv, får du skattefradrag i takt med at aktivet taber værdi. Et aktiv (større køb eller investering) afskrives nemlig over en årrække, og skattefradraget bliver årligt indregnet i dit regnskab.

Straksafskrivning: Med en straksafskrivning får du skattefradraget ind i dit regnskab med det samme inden for det givne regnskabsår. Straksafskrivning gælder kun for småanskaffelser/ mindre udgifter, som afskrives over en kortere periode.  

Hvilke typer udgifter kan så straksafskrives?

Oftest gælder straksafskrivninger for driftsmidler, som hører under småanskaffelser. Her er et par eksempler på småanskaffelser: 

  • Kaffemaskiner
  • It-udstyr fx computer og mobil
  • Møbler 
  • Værktøj
  • Vedligeholdelse af bygninger

Beløbsgrænsen afgør, om udgiften er en småanskaffelse eller et aktiv. En computer kan f.eks. være både en småanskaffelser eller et aktiv alt efter, hvad den koster. 

Køber du en bærbar til 17.000 kr. er det en småanskaffelse, og du får fradraget med det samme. Køber du derimod en computer, der koster 32.500 kr., er det et aktiv - og så kan du ikke lave en straksafskrivning.

Regler for straksafskrivninger

Der er tre hovedregler, som afgør om småanskaffelser kan straksafskrives: 

Regel nr. 1: Værdien for en småanskaffelse må ikke overstige beløbsgrænsen.

Regel nr. 2: Den fysiske levetid for småanskaffelsen skal være under 3 år. 

Regel nr. 3: Det indkøbte aktiv skal bruges separat. Det vil sige, at småaktivet ikke er bestemt til at fungere sammen med andre driftsmidler. 

Vi dykker lige ned i regel nr. 3 - hvad betyder det egentlig, at aktivet bruges separat? 

  • Aktivet må ikke være noget, som allerede er anskaffet. 
  • Aktivet må ikke funktionsmæssigt høre naturligt sammen med et allerede anskaffet aktiv.
  • Aktiverne må ikke i almindelighed blive anskaffet samlet. 

Eksempler på separate småanskaffelser/ driftsmidler

Aktivet ses som et separat aktiv, når du for eksempel anskaffer enkeltstående reoler til et lokale med andre reoler. Det kan også være anskaffelse af et bord til en printer, en mobiltelefon, en skærm eller software og it-licenser. Aktivet bruges altså separat fra andre genstande.

Aktivet ses ikke som et separat aktiv, når du for eksempel køber stilladsdele til et allerede erhvervet stillads. 

Er straksafskrivning altid en fordel?

Det er ikke altid, at det er mest attraktivt at straksafskrive et aktiv. Selv om en omkostning kan straksafskrives, kan det være værd at overveje, om det skal indgå i regnskabet som et aktiv i stedet for en småanskaffelse. 

Da en småanskaffelse hører under omkostninger, vil en straksafskrivelse af en småomkostning registreres under resultatopgørelsens omkostninger. Det kan altså bidrage til et mindre overskud eller et større underskud. Et aktiv registreres som en værdi i regnskabet, som kan forhøje balancen.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage