Hvad er straksafskrivninger?

Hvad er straksafskrivninger?

Straksafskrivninger giver dig, dit fulde skattefradrag med det samme, når du bogfører dit køb i dit regnskab. Dit køb må maks koste 30.000 kr. (2021).

Som virksomhedsejer er der penge at spare med fradragsordningen. Lad os dykke ned i det, så du kan få mest muligt ud af dine penge. 

Hvad er straksafskrivninger? 

Straksafskrivninger er et fuldt skattefradrag, din virksomhed kan få for småanskaffelser. Du kan altså trække hele udgiften fra i skat samme regnskabsår. 

Du skal derfor ikke vente flere år på, at du får fradrag for hele købet. Straksafskrivninger gælder kun ved køb af småanskaffelser (2021: 30.000 kr.).

Men hvordan fungerer det i praksis?

Eksempel på straksafskrivning af et skrivebord

Du køber et skrivebord til 27.000 kr.

Det fulde beløb bogfører du den dato, hvor skrivebordet er købt.

Nu får du fuldt fradrag for hele købsbeløbet på 27.000 kr. 

I regnskabet vil resultatet nedskrives med 27.000 kr. 

Udgiften til en småanskaffelse indgår i resultatopgørelsen som en driftspost.

Hvad er forskellen på straksafskrivninger og afskrivninger? 

Forskellen på straksafskrivninger og afskrivninger ligger primært i, hvornår virksomheden kan få skattefradrag for deres køb.

Afskrivninger: Når du afskriver et aktiv, får du skattefradrag i takt med at aktivet taber værdi. Et aktiv (større køb eller investering) afskrives nemlig over en årrække, og skattefradraget bliver årligt sat ind på din firmakonto.

Straksafskrivning: Med en straksafskrivning får du skattefradraget ind på din firmakonto med det samme inden for det givne regnskabsår. Straksafskrivning gælder kun for småanskaffelser/ mindre udgifter, som afskrives over en kortere periode.  

Hvad er beløbsgrænsen for straksafskrivninger? 

Straksafskrivninger gælder kun småanskaffelser, som ikke overstiger beløbsgrænsen.

Beløbsgrænsen for småanskaffelser i 2021 er på max 30.000 kr.

Beløbsgrænsen ændrer sig fra år til år. Derfor er det en god idé, at du holder dig opdateret på  SKAT’s hjemmeside. Især fordi loftet for beløbsgrænsen som regel hæves hvert år.  

Hvilke typer udgifter kan så straksafskrives?

Oftest gælder straksafskrivninger for driftsmidler, som hører under småanskaffelser. Her er et par eksempler på småanskaffelser: 

 • Kaffemaskiner
 • It-udstyr fx computer og mobil
 • Møbler 
 • Værktøj
 • Vedligeholdelse af bygninger

Beløbsgrænsen afgør, om udgiften er en småanskaffelse eller et aktiv. En computer kan f.eks. være både en småanskaffelser eller et aktiv alt efter, hvad den koster. 

Køber du en bærbar til 17.000 kr. er det en småanskaffelse, og du får fradraget med det samme. Køber du derimod en computer, der koster 30.500 kr., er det et aktiv - og så kan du ikke lave en strakafskrivning.

Regler for straksafskrivninger

Der er tre hovedregler, som afgør om småanskaffelser kan straksafskrives: 

Regel nr. 1: Værdien for en småanskaffelse må ikke overstige beløbsgrænsen.

Regel nr. 2: Den fysiske levetid for småanskaffelsen skal være under 3 år. 

Regel nr. 3: Det indkøbte aktiv skal bruges separat. Det vil sige, at småaktivet ikke er bestemt til at fungere sammen med andre driftsmidler. 

Vi dykker lige ned i regel nr. 3 - hvad betyder det egentlig, at aktivet bruges seperat? 

 • Aktivet må ikke være noget, som allerede er anskaffet. 
 • Aktivet må ikke funktionsmæssigt høre naturligt sammen med et allerede anskaffet aktiv.
 • Aktiverne må ikke i almindelighed blive anskaffet samlet. 

Eksempler på separate småanskaffelser/ driftsmidler

Aktivet ses som et separat aktiv, når du for eksempel anskaffer enkeltstående reoler til et lokale med andre reoler. Det kan også være anskaffelse af et bord til en printer, en mobiltelefon, en skærm eller software og it-licenser.

Aktivet ses ikke som et separat aktiv, når du for eksempel køber stilladsdele til et allerede erhvervet stillads. 

Her er nogle eksempler på samlede småanskaffelser

 • Når du køber en reol, som bliver bygget sammen med en eksisterende reol. 
 • Når du køber hylder og gavl til en stigereol.
 • Når du laver et samlet køb af kontorudstyr til et nyt lokale med f.eks.borde, stole, telefoner og computere. 

Med de tre regler på plads kan du få skattefradraget. 

Er straksafskrivning altid en fordel?

Det er ikke altid, at det er mest attraktivt at straksafskrive et aktiv. 

Selv om en omkostning kan straksafskrives, kan det være værd at overveje, om det skal indgå i regnskabet som et aktiv i stedet for en småanskaffelse. 

Småanskaffelser registreres som en omkostning i det indeværende regnskabsår. Et aktiv registreres som en værdi i regnskabet. Det vil sige, en småanskaffelse kan forringe resultatet, hvor et aktiv kan forhøje balancen.

Derfor kan småanskaffelse forringe resultatet 

Resultatet i regnskabet viser omkostninger og indtægter for et regnskabsår. I sidste ende viser det, om virksomheden har over- eller underskud. 

En småanskaffelse hører under omkostninger. Med en straksafskrivelse af en småomkostning, vil anskaffelsessummen registreres under omkostninger. Det kan altså bidrage til et mindre overskud eller et større underskud.  

Derfor kan et aktiv som afskrives over længere tid forbedre balancen: I balancen er virksomhedens passiver og aktiver. Aktiverne er virksomhedens værdier. Værdierne vil bidrage positivt til regnskabets balance.

Hvad er et skattefradrag? 

Et skattefradrag giver virksomheden et skattefrit beløb, som kan trækkes fra i indkomst. Det betyder, at en virksomhed betaler mindre eller ingen skat af en erhvervsmæssig udgift fx varekøb, inventar, maskiner, revisor- og advokatudgifter, telefon- og internetudgifter, husleje, el og varme vedligeholdelse af lokaler og forsikringer. 

Når du skriver en udgift ind i årsregnskab, så vil de fradragsberettigede udgifter blive trukket fra i dit over- eller underskud.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.