Hvad er en webshop?

En webshop er en butik på nettet, hvor man kan sælge sine varer til sine kunder. En webshop er ligeledes et sted, hvor kunderne kan se en butiks varer uden fysisk at være i butikken

Der er mange måder at starte en webshop op på. Læs hele Billys guide til opstart af webshop her. Man kan enten bygge sin webshop op fra bunden, eller købe en færdig webshopløsning. Valget mellem disse to løsninger kommer an på om man har styr på programmering, eller kan hyre en som har. Ligemeget hvilken løsning man vælger, har alle webshops det til fælles at de sælger en vare eller en ydelse.

En tøjbutik i Aarhus kan have en webshop med et udvalg af deres tøj, som kunder i København så kan bestille hjem. Hvorimod en kommunikationsbureau kan have en webshop, hvor de sælger rådgivning eller tekstproduktion som ikke er en fysisk vare men en ydelse.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.