Nyt krav i bogføringsloven træder i kraft fra 1. januar 2023

Dato:30. november 2022
Læsetid:5 minutter

Den 1. januar 2023 trådte et nyt krav i bogføringsloven i kraft, nemlig at du nu skal forberede en beskrivelse af din virksomheds bogføringsprocedure. Den nye bogføringslov trådte i kraft 1. juli 2022. Erhvervsstyrelsen ruller de nye krav ud løbende frem til 2026. Vi giver dig her et overblik over de aktuelle krav, og hvad du skal forberede dig på den kommende tid.

Billy lever op til bogføringsloven

Erhvervsstyrelsen har siden ikræfttrædelsen 1. juli 2022 arbejdet på at præcisere de nye krav. Den nye bogføringslov indebærer omfattende ændringer til danske virksomheders regnskabspraksis med fokus på digitalisering og automatisering af bogføringen. I Billy er vi digitale ind til kernen, og vi er i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen for at sikre, at vores system lever op til de nye krav - og bare rolig, det kommer vi til at gøre.

Beskrivelse af bogføringsprocedure fra 2023 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedure, som kan hjælpe virksomheder med at efterleve kravet om at udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedure. Skabelonen blev offentliggjort d. 30 september 2022, og Erhvervsstyrelsen har bestemt, at virksomheder skal efterleve kravet i deres førstkommende regnskabsår, som starter efter 1. oktober 2022. For de fleste virksomheder betyder det, at beskrivelsen skal være klar senest 1. januar 2023.

Hvis du vælger ikke at bruge Erhvervsstyrelsens skabelon, skal beskrivelsen af din bogføringsprocedure som minimum indeholde:

Registrering af transaktioner: Oplysninger om hvorledes virksomheden sikrer, at løbende transaktioner registreres nøjagtigt og snarest muligt efter transaktionens gennemførelse. 
Opbevaring af regnskabsmateriale: Oplysninger om virksomhedens procedure for at sikre at regnskabsmateriale opbevares på sikker og betryggende vis i 5 år fra det regnskabsår materialet vedrører. 
Ansvarlige personer: Information om hvilke personer der er ansvarlige for tilrettelæggelsen af virksomhedens bogføring for eksempel jeres regnskabschef eller økonomidirektør. Hvis ikke din virksomhed ikke har ansatte, vil du som ejer være ansvarlig. 

Uanset om du vælger at anvende skabelonen eller selv udarbejde en procedurebeskrivelse, skal du opbevare materialet i henhold til bogføringsloven. Beskrivelsen af bogføringsprocedure skal betragtes som et internt regnskab, men myndighederne kan forlange det udleveret i forbindelse med en kontrolsag. 

Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedure erstatter det tidligere krav om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Det nye krav omfatter virksomheder der efter årsregnskabsloven har pligt til at aflægge årsrapport, samt virksomheder der har en nettoomsætning på 300.000 kr. to år i træk. 

De aktuelle krav i den nye bogføringslov (2022)

De væsentligste krav i den nye bogføringslov træder først i kraft på et senere tidspunkt, men nogle krav blev gældende allerede ved ikræfttrædelsen 1. juli 2022. Det betyder, at du på nuværende tidspunkt skal leve op til følgende krav:

Krav om afstemninger: Virksomheder skal udarbejde afstemninger der sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger. Afstemningerne skal foregå senest på dagen for indberetningen. Dermed er det ikke længere lovpligtigt kun at udarbejde afstemninger op til årsafslutningen.

Udvidelse af definitionen af regnskabsmateriale: Definitionen af regnskabsmateriale er udvidet til også at omfatte dokumentation for oplysninger i noter og ledelsesberetning, samt skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. I praksis betyder det, at det materiale også skal opbevares i 5 år sammen med bilag og bogføring.

Anvendelse af digitalt bogføringssystem fra 2024 

Det sidste krav der træder i kraft, og også det væsentligste i den nye bogføringslov, er kravet om anvendelse af et digitalt bogføringssystem. Kravet træder i kraft 1. januar 2024 for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D og for virksomheder i regnskabsklasse A er det 1. januar 2026. Det betyder, at du med fordel allerede nu kan forberede dig på ændringerne, hvis du ikke i forvejen bruger et digitalt bogføringssystem som Billy.

De væsentligste ændringer vedrører krav om digital registrering og opbevaring af regnskabsmateriale samt digital bogføring. Mere specifikt betyder det, at du skal forberede dig på at registrere transaktioner digitalt, opbevare dem digitalt og sikre at der løbende tages sikkerhedskopier. Det er nogle grundlæggende funktioner, som vi med sikkerhed kan sige, vi understøtter i Billy.

Du kan vælge et registreret bogføringssystem, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen, ellers skal du selv sikre, at det anvendte system overholder alle de nye krav. I Billy er vi i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen om at præcisere de kommende regler, vi som bogføringssystem skal leve op til. Vi er derfor ikke i tvivl om, at vi vil leve op til de tekniske krav, der kræves af et godkendt bogføringssystem.

Hvem er omfattet af bogføringsloven?

Hvis din virksomhed var omfattet af den gamle bogføringslov (før 1. juli 2022), er du også bogføringspligtig efter den nye bogføringslov. Det er dog kun virksomheder der har regnskabspligt efter årsregnskabsloven, eller en nettoomsætning på over 300.000 kr. to år i træk, som skal bogføre via et digitalt bogføringssystem fra tidligst 2024. Mere specifikt betyder det, at virksomheder med personlig hæftelse (enkeltmandsvirksomheder, I/S og PMV) hvis nettoomsætning overstiger 300.000 kr. to år i træk, samt alle selskabstyper, skal forberede sig på at bruge et digitalt bogføringssystem i fremtiden.

Bliv klar på digital bogføring

Med den nye bogføringslov er det blevet mere relevant end nogensinde før at få et digitalt bogføringssystem. Hvor du tidligere kunne opbevare dine bilag i et ringbind og lave manuelt regnskab i Excel, skal du nu forberede dig på, at dine arbejdsgange bliver mere digitale. Hvis din bogføring ikke allerede er i digital form, kan det være en god idé allerede nu at forberede din virksomhed på digital bogføring. Derved kan du få optimeret dine arbejdesgange og få et bedre flow i bogholderiet, så du allerede nu kan indkassere fordelene ved et digitalt bogholderi.

Hvis du ikke har et digitalt bogføringssystem, der kan gøre dig klar på de kommende krav, anbefaler vi, at du får en snak med din revisor, eller tager fat i en Billy-certificeret revisor. Du kan prøve alle Billys funktioner gratis i en måned, og derefter vurdere om du vil fortsætte med vores gratis Basic version, eller om du har brug for øget funktionalitet med vores Pro- eller Premiumplaner. Prøv Billy nu

  • Ny bogføringslov kommer i 2023 - Krav om digital bogføring
  • Den nye bogføringslov træder i kraft 1. juli 2022
  • Fristen for indsendelse af årsrapporten er forlænget permanent fra 2022