Sådan skal du som selvstændig forholde dig til coronavirus

Forfatter:Maria Nielsen
Dato:18. marts 2020
Læsetid:4 minutter

Som følge af de konsekvenser, som coronavirus/covid-19 har medført for selvstændige og små virksomheder, har regeringen nu indført flere hjælpepakker. Disse hjælpepakker skal sørge for, at selvstændige erhvervsdrivende og små virksomheder stadig kan holde deres forretning kørende, selvom den præges af faldende eller helt udeblivende omsætning. Regeringen forventer, at de nye hjælpepakker vil forbedre likviditeten hos små virksomheder med 15 mia. kr., og at de vil forbedre likviditeten hos mellemstore virksomheder med 20 mia. kr. Hos de selvstændige erhvervsdrivende forventes likviditeten at forbedres med 5 mia. kr.

Nedenfor har vi prøvet at give svar på mange af de spørgsmål, du som selvstændig må stå inde med efter indførelsen af de nye hjælpepakker.

Hvordan ændres betalingsfristen for moms for små og mellemstore virksomheder?

Regeringen har nu indført, at små virksomheder først skal betale moms 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder kan vente med at betale moms helt til 1. september. Det gøres ved, at afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lægges sammen.

Det vil stadig være muligt at indberette moms til de oprindelige frister og i så fald få f.eks. udbetalt negativ moms.

Hvornår skal jeg betale moms, hvis jeg normalt indberetter kvartalsvis?
Hvis du indberetter moms kvartalsvis, betyder det, at afregningsperioderne 1. januar til 31. marts 2020 og 1. april til 30. juni lægges sammen og dermed først skal betales 1. september 2020.

Det vil sige, at du skal betale for to afregningsperioder den 1. september 2020.

Hvornår skal jeg betale moms, hvis jeg normalt indberetter halvårligt?
Indberetter du normalvis moms halvårligt, vil de to afregningsperioder 1. januar til 30. juni 2020 og 1. juli til 31. december blive lagt sammen. Det betyder, at du først skal betale moms den 1. marts 2021.

Hvordan ændres betalingsfristen for B-skat?

For især at kunne hjælpe de selvstændige erhvervsdrivende har regeringen ligeledes valgt at udskyde fristen for betaling af B-skat. Derudover kan virksomhederne også ændre årets overskud på forskudsopgørelsen, hvis man vurderer, at ens overskud falder eller helt udebliver. Hvis man er så uheldig, at ens virksomhed ikke længere har noget overskud, kan man ændre sine B-skatterater i TastSelv, sådan at ens B-skatterate helt bortfalder.

Dato for ny betalingsfrist for B-skat:

  • Betalingsfristen 20. april udskydes til 22. juni
  • Betalingsfristen 20. maj udskydes til 21 december

Kan jeg som selvstændig få sygedagpenge?

Ja, det kan du. For at hjælpe de selvstændige erhvervsdrivende har regeringen ændret loven for sygedagpenge. Det betyder, at du kan få sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af dit sygdomsforløb, hvis det skyldes coronavirus. Det vil sige, at du kan kun få sygedagpenge, hvis du har været ramt af coronavirus.

Du kan også modtage sygedagpenge i to uger, hvis du som følge af coronavirus er blevet anbefalet af sundhedsmyndighederne at blive hjemme og dermed ikke kan varetage dit arbejde. Hvis du har været fraværende på grund af sygdom som følge af coronavirus i perioden 27. februar til lovens ikrafttrædelse, kan du anmode om sygedagpenge indtil 15. april 2020.

Kan jeg få hjælp, hvis min omsætning falder?

Ja, du kan få økonomisk hjælp, hvis din virksomhed har haft en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19 og mister 30% eller mere af sin omsætning grundet coronavirus/covid-19. Hvis det er tilfældet for din virksomhed, vil regeringen dække 75% af den tabte omsætning, dog maksimalt 23.000 kr. om måneden.

Alle virksomheder med op til ti fuldtidsansatte kan få denne kompensation fra den 9. marts og 3 måneder frem til 8. juni. Det vil være muligt at søge om forlængelse til den 8. juli 2020 og justerin af kompensationsgraden fra midt maj. Virksomheder med 25 fuldtidsansatte kan også søge om kompensation fra midt maj.

Kan jeg få hjælp, hvis min virksomhed ikke har nogen indtægt?

Hvis du har én af de virksomheder, som er yderst hårdt ramt, kan du få hjælp til at dække dine faste omkostninger som f.eks. husleje. Dette gælder for virksomheder, som har faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i kompensationsperioden og som forventer et fald i omsætning på mindst 35%. Her vil regeringen give et kontant tilskud fra 25% op til 80% af dine faste omkostninger.

Du kan få kompensation for alle dine faste omkostninger, hvis din virksomhed har været nødsaget til at lukke helt på grund af forbud mod at holde åbent.

  • Technostress - Hvad er det og hvordan kan du håndtere det?
  • Kom godt fra start med ESG-rapportering
  • Helligdage og søgnehelligdage i 2024