Afstem forpligtelser

Forfatter:Cecilie Topp
Dato:12. april 2023
Læsetid:2 minutter

Når du laver din årsafslutning, skal du gennemgå og afstemme dine forpligtelser.

Afstemning af forpligtelser handler om at sikre, at din virksomheds forpligtelser i virkeligheden stemmer overens med dem, du har registreret i dit regnskab.

Det drejer sig typisk om tre typer forpligtelser:

  • Forpligtelser til leverandører
  • Skyldig moms
  • Langsigtede forpligtelser

Forpligtelser til leverandører

Når du skal afstemme dine leverandører, er den mest overskuelige fremgangsmåde at gå dine forpligtelser til leverandører igennem og kontrollere, om du har betalt dine udestående til den pågældende leverandør.

For at kunne lave denne kontrol, skal du lave et udtræk over kreditorer ved at gå til Rapporter > Eksport > og vælge Kreditorliste i PDF-format.

Husk at balancedatoen for din eksport skal være 31. december for det regnskabsår, du skal afstemme.

Bonuestip: Du kan nemt holde dine udbetalinger fra banken op mod de skyldige forpligtelser, du har til dine leverandører via bankafstemningen i Billy. Læs mere om det her.

Når du har afstemt dine forpligtelser, må der ikke må være difference mellem din kreditorliste og kontoen “Skyldnere til leverandører”.

Hvis alt stemmer, vil det fremgå, som vist her, at der ikke er nogen difference. Obs. udtrækket er lavet i Excel-format.

Men er der en difference, kan det skyldes, at du har bogført manuelt på kontoen igennem kassekladden.

For at finde de posteringer, som er årsag til en eventuelt difference, kan du gå ind på kontoen “Skyldnere til leverandører” og søge efter “kassekladde”.

Så vil posteringerne fra kassekladden blive vist, og du kan efterfølgende lave de relevante ændringer i din bogføring.

Momsgæld

Ved årsafslutningen er det vigtigt at tjekke, at du har bogført al din momsaktivitet korrekt.

Det er specielt vigtigt at tjekke, at du har bogført dine indbetalinger (eller udbetalinger) til SKAT korrekt.

Det kan derfor være en god ide at læse denne guide, hvis du er tvivl, om din bogføring af moms er lavet korrekt.

Afstemning af langfristede forpligtelser

Langfristede forpligtelser er kendetegnet ved, at de typisk skal betales over en periode, der er længere ende et år. Langfristede forpligtelser vil oftest være banklån, som virksomheden har taget.

Ved årsafslutningen er det derfor vigtigt at tjekke, at afdragene på disse langfristede forpligtelser er bogført korrekt.

Du skal være opmærksom på, at afdrag på lån er opdelt i to dele: Selve afdraget på hovedstolen og renteomkostningerne for lånet.

Du kan her se et eksempel på bogføring, hvordan du bogfører et afdrag på et lån.

Og du kan læse mere om, hvordan du bogfører et banklån her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du afstemmer dine forpligtelser, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.