Bogføring af momsbetalingen

Forfatter:Cecilie Topp
Dato:12. april 2023
Læsetid:3 minutter

Langt størstedelen af alle virksomheder er momsregistreret og skal betale moms enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Når du har indberettet din moms, skal du enten betale penge til SKAT eller modtage penge fra SKAT. Dette afhænger af, om din salgsmoms er højere end din købsmoms eller omvendt.

Når du har indberettet din moms, skal momsen også betales og betalingen skal bogføres. Vi vil her gennemgå hvordan du bogfører betalingen af moms i dit regnskab. Vi kommer med flere eksempler som du kan have brugt ved bogføring af betalingen af moms.

Du benytter vores momsopgørelse og skal registrere betalingen

Hvis du bruger vores momsopgørelse eller vores momsintegration, kan du både se momsgrundlaget, indberette momsen, afregne og registrere betalingen eller tilbagebetalingen fra SKAT. Vi antager her at du har tjekket dit momsgrundlag og har indberettet til SKAT gennem vores momsopgørelse. Perioden er derfor afregnet men mangler at få registreret betalingen. Du gør følgende:

 • Vælg Rapporter
 • Vælg Momsopgørelser
 • Klik på den pågældende momsopgørelse. Vi bruger 2. kvartal 2022 som eksempel
 • Hvis ikke perioden står som "afregnet", kan du afregne periode ved at klikke på Mere og Afregn manuelt
 • Klik herefter på Registrer betaling og vælg hvornår og hvordan betalingen er lavet

Nu bliver bogføringen helt automatisk foretaget for dig. Hvis du bruger bankafstemningen i Billy, kan du med fordel gå ind og afstemme posteringerne. Momskontiene bliver altså nulstillet, således at de er klar til næste periode.

Du indberetter et tal som ikke stemmer overens med momsopgørelsen i Billy

Det kan ske, at du eller din revisor/bogholder manuelt har beregnet sig frem til et andet beløb end det faktiske fra momsopgørelsen i Billy. Ønsker du at benytte momsopgørelsen til at nulstille dine momskonti samt bogføre det automatisk, så kan du gøre det på samme måde som i ovenstående afsnit.

Det man skal gøre efterfølgende, er at bogføre differencen fra det indberettede beløb mod det, som står i momsopgørelsen. I nedenstående eksempel antager vi:

 • Der er momsindberettet og foretaget en betaling på 382 kr. til SKAT for momsopgørelsen
 • Momsopgørelsen i Billy viser, at der burde være betalt 350 kr. til SKAT for momsopgørelsen
 • Differencen på 32 kr. skal bogføres for at få banken til at stemme og bogføres som følgende i kassekladden:

Her har du altså først afregnet og registreret betalingen direkte i momsopgørelsen for efterfølgende at bogføre differencen manuelt i kassekladden.

Du skal bogføre din momsindberetning manuelt

Det kan være at du ikke har brugt momsindberetningen i Billy og har lavet en manuel afregning af moms. Det vil derfor også være en fordel at bogføre momsindbetalingen manuelt igennem kassekladden.

 • Gå til Bogføring og vælg Kassekladde
 • Vælg hvilken dato, transaktionen optræder på dit kontoudtog
 • Konto vælger du 7210 - Afregnet moms
 • Hvis du har betalt moms, skriver du beløbet i Debet
 • Hvis du har fået en tilbagebetaling af moms, skriver du beløbet i Kredit
 • Vælg modkonto til at være 5710 - Bank

Du har nu manuelt registreret at momsen er blevet betalt og afregnet moms kontoen burde nu være nulstillet.

Har du problemer eller spørgsmål til bogføringen af hvordan der skal bogføres indberettet moms, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller 60 24 60 24.