Bogføring af moms

Frederik Damgaard Kornvig2021-11-01
Tilbage til Moms

Moms indberettes til SKAT enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

Når du har indberettet din moms, skal du enten betale penge tilbage til SKAT eller modtage penge fra SKAT. Dette afhænger af, om din salgsmoms er højere end din købsmoms og omvendt.

Når du har indberettet moms, er det tid til, at du skal bogføre det i dit regnskab.

Jeg vil her komme med en grundig gennemgang af scenarierne for bogføring af momsindberetningen.

1. Du indberetter beløbet direkte fra momsopgørelsen og betaler/modtager det beløb

Dette vil være det scenarie, som de fleste oplever.

Her klikker du ind på:

 • Rapporter
 • Momsopgørelser
 • Klik på den pågældende momsopgørelse

Start med at klikke på

 • Afregn periode
 • Klik herefter på Registrer betaling


Nu bliver bogføringen helt automatisk foretaget for dig, og du skal ikke gøre yderligere. Momskontiene bliver altså nulstillet, således at de er klar til næste periode, samt at der laves en postering for din afregnet moms, som betales fra eller sættes ind på banken.

2. Du indberetter et tal, som ikke stemmer overens med resultatet i momsopgørelsen i Billy

Det kan ske, at du eller din revisor/bogholder manuelt har beregnet sig frem til et andet beløb end det faktiske fra momsopgørelsen i Billy.

Ønsker du at benytte momsopgørelsen til at nulstille dine momskonti samt bogføre det automatisk, så kan du gøre det på samme måde som i pkt. 1.

Det, du så skal gøre bagefter, er at bogføre differencen fra det indberettede beløb mod det, som står i momsopgørelsen.

I nedenstående eksempel antager vi:

 • Der er indberettet og foretaget en betaling på 382 kr. til SKAT for momsopgørelsen
 • Momsopgørelsen i Billy viser, at der burde være betalt 350 kr. til SKAT for momsopgørelsen
 • Differencen, som du skal bogføre for at få banken til at stemme, bogføres som følgende:

Her har du altså først afregne og registrere betalingen direkte i momsopgørelsen for efterfølgende at bogføre differencen manuelt.

3. Du benytter ikke momsopgørelsen, men skal bogføre din momsindberetning manuelt

En af årsagerne til, at du ikke benytter momsopgørelsen i Billy, kan skyldes, at du ikke har bogført alt regnskabsdata for den specifikke momsperiode i Billy. I så fald vil momsgrundlaget ikke være beregnet, og du har herved blot behov for at bogføre betalingen eller returbeløbet fra SKAT.

 • Gå til Bogføring, og vælg Kassekladde
 • Vælg F for Finansbilag
 • Lad bilagsnummeret stå, så det er fortløbende
 • Vælg hvilken dato, transaktionen optræder på dit kontoudtog
 • Konto vælger du 7210 - Afregnet moms
 • Hvis du har betalt moms, skriver du beløbet i Debet
 • Vælg modkonto til at være 5710 - Bank

NB: Har du modtaget penge for overskydende moms, skriver du beløbet i Kredit med samme modkonto.

3.1 Har du bogført alt data, men ønsker at afregne momsen manuelt uden om momsopgørelsen

Vælger du at nulstille momskontiene samt bogføre afregningen imellem dig og SKAT, kan du benytte følgende supportartikel.

Har du problemer eller spørgsmål til bogføringen af hvordan der skal bogføres indberettet moms, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller 60 24 60 24.