Momsfrister - Hvad er momsfrister?

Momsfrister dækker over de datoer, hvor din virksomhed har deadline for at indberette og betale moms for den forgangne momsperiode. Momsfrister varierer alt efter virksomhedens omsætning. 

Der er mange krav og huskeregler, når du skal indberette moms. Undgå fejl og mangler ved at følge vores trin-for-trin guide til indberetning af moms

Momsindberetningen tager udgangspunkt i dit momsregnskab fra den forgangne momsperiode. Før du kan indberette moms, skal momsperioden altså være afsluttet og momsregnskabet færdiggjort. Selv hvis du ikke har haft salg i perioden, er det stadig vigtigt, at du overholder momsfristen. 

Hvilke momsfrister findes der?

Der skelnes mellem tre forskellige momsgrupper, når man snakker om momsfrister: Månedlig momsfrist, kvartalsvis momsfrist og halvårlig momsfrist. Jo højere omsætning din virksomhed har, desto kortere frist vil der være mellem hver momsafregning

Overblik over momsfrister og omsætning:

Omsætning: 0-5 mio. kr. = halvårlig momsafregning

Omsætning: 5-50 mio. kr. = kvartalsvis momsafregning

Omsætning: +50 mio. kr. = månedlig momsafregning

Hvornår er momsfristerne i 2022?

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du indberette og betale moms inden momsfristen. Indberetningsdatoen og betalingsdatoen behøver ikke være den samme, så længe at momsindberetning og betaling sker senest på den dag, hvor momsfristen udløber. Du kan altid holde dig opdateret momsfristerne på Skattestyrelsens hjemmeside

Hvorfor er momsfrister vigtige?

For at overholde den gældende lovgivning og undgå afgifter, er det vigtigt at overholde momsfristerne. De fleste erhvervsdrivende i Danmark er momsregistreret og skal indberette og afregne moms til staten. Derfor skal der være styr på momsregnskabet, så du kan overholde momsfristen. 

Hvordan overholder man momsfristen? 

Forud for en momsindberetning, skal momsperioden være afsluttet og momsregnskabet færdiggjort. I hver momsperiode opgøres virksomhedens indgående moms og udgående moms for at finde ud af, hvor meget der skal indberettes, og hvorvidt der er skyldig moms eller moms til gode. 

Når momsregnskabet er færdiggjort, skal du sørge for at indberette og afregne moms gennem Skattestyrelsen inden momsfristen. Du kan betale din moms via Leverandørservice, Netbank, Visa/Dankort eller Mobilepay

Hvis du vil gøre hele processen nemmere og samtidig sikre dig, at du overholder momsfristen, kan du indberette moms direkte fra dit regnskabsprogram

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder momsfristen?

Hvis du ikke har indberettet moms inden momsfristen, vil Skattestyrelsen lave en automatisk momsindberetning ud fra et skøn af det korrekte momsbeløb. Det koster en afgift på 800,- kr. per gang, og du vil derudover blive pålagt renter for at indberette for sent. Selv hvis du ikke har haft nogen omsætning, skal du lave en nulindberetning for at undgå afgifter og renter.

For at være sikker på, at du har indberettet moms korrekt, skal du holde øje med, at du modtager en kvittering for indberetningen. Hvis du har skyldig moms, ved du, at du har overholdt din momsfrist, når momsbeløbet er trukket fra din konto på den dag, hvor fristen udløber.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage