Udgående moms - hvad er udgående moms (salgsmoms)?

Udgående moms er en momsafgift som vedrører virksomhedens momspligtige salg. Når en virksomhed sælger en vare eller en ydelse i Danmark, har man som regel lagt 25% momsafgift ovenpå den originale pris.

Tjener din virksomhed mere end 50.000 kr. om året? Så er det på tide at blive momsregistreret. Sådan momsregistrerer du din enkeltmandsvirksomhed.

Udgående moms er en af de to former for moms som danske virksomheder holder regnskab på. Man holder momsregnskab for både udgående og indgående moms, hvis man er momsregistreret i Danmark. Momsen indberettes gennem SKATs momsindberetning inden den gældende momsfrist. Udgående moms bliver også kaldt for salgsmomsen, idet den vedrører salget af varer eller ydelser.  

Hvordan beregner man udgående moms?

Hvis du er en momsregistreret virksomhed i Danmark som sælger en vare eller ydelse til en kunde i Danmark, vil du typisk ligge 25% oveni prisen som udgående moms. 

Hvis du f.eks. sælger en vare eller ydelse til en kunde på 1.000 kr. (ex moms), vil prisen være 1.250 kr. inklusiv moms, som kunden skal betale. Når salget indregnes i dit regnskab, vil 1.000 kr. stå under Omsætningen i resultatopgørelsen, mens 250 kr. ville registreres under Udgående moms i balancen

Hvilke varer og ydelser er ikke momspligtige?

Det er ikke alle varer og ydelser som er momspligtige. Dette gælder f.eks. ydelser indenfor undervisning, forsikring, ejendomssalg og lægebehandlinger. I brancherne indenfor f.eks. forsikring, undervisning fra foreninger, skoler mv. er de momsfritaget, men er i stedet lønsumsregistreret og betaler lønsumsafgift

Momsfritagelse for små virksomheder

Der er også virksomheder som ikke lader sig momsregistrere, hvis de har en omsætning på under 50.000 kr. ex moms om året. Disse små virksomheder er momsfritaget og betaler således ikke moms, før deres årlige omsætning overstiger 50.000 kr. og de derefter bliver momsregistreret. Man skal som virksomhed momsregistrere sig, når man forventer at ens omsætning ex moms vil overstige 50.000 kr. indenfor de næste 12 måneder.

Salg af varer og ydelser til EU

Når danske virksomheder sælger en vare eller en ydelse til købere i EU, vil der ikke blive lagt dansk moms på fakturaen. I stedet benytter man sig af omvendt betalingspligt når man sælger ydelser til en erhvervsdrivende køber i EU. Her er det købers ansvar at indberette og betale momsen i købers land.

Sælger skal huske at få købers momsnummer inklusiv landekode, således de kan bekræfte momsnummeret. Dette er kun gældende hvis køber kommer fra et andet EU land.

Hvis du sælger en ydelse til EU

Hvis man sælger en ydelse uden moms til en køber i EU, er det et krav at sælger indikerer på fakturaen at salget er med omvendt betalingspligt (reverse charge) og at salget er momspligtigt i købers land. 

Hvis du sælger en vare til EU

Hvis man sælger en varer uden moms til en køber i EU, skal fakturaen have indikeret at varen er momsfritaget (free of VAT). For at kunne fakturere en vare uden moms, skal varen forlade Danmark.

Salg af varer og ydelser udenfor EU

Når du handler med virksomheder udenfor EU, skal du som udgangspunkt ikke lægge dansk moms på faktura med salg af varer eller ydelser. Når du sælger til privatpersoner eller virksomheder udenfor EU, vil kunden blive opkrævet moms og told ved ankomst til landet. 

For at kunne sælge til lande udenfor EU, skal din virksomhed være registreret som eksportør og fået tildelt et EORI-nummer. Et EORI-nummer indikerer at du er en virksomhed i EU som handler med lande udenfor EU. 

Særligt gældende for salg af ydelser til lande udenfor EU

Når du som dansk virksomhed skal sælge en ydelse til en kunde i et land udenfor EU, skal du som hovedregel ikke lægge dansk moms på fakturaen. Der er dog en række krav du skal opfylde før du kan sælge ydelser uden dansk moms. Der bliver opdelt efter om man sælger til en virksomhed eller privatperson udenfor EU.

Hvis du sælger en ydelse til en virksomhed

Du skal opkræve dansk moms at hvis du f.eks. sælger ydelser som vedrører faste ejendomme i Danmark, udfører restaurant eller catering ydelser i Danmark, eller hvis forskellige typer for arrangementer du udfører bliver afholdt i Danmark.

Hvis du sælger en ydelse til en privatperson

Hvis du sælger en ydelse til en privatperson udenfor EU, skal du som hovedregel opkræve dansk moms. Læs mere om undtagelserne på SKATs hjemmeside om moms ved salg af varer og ydelser i lande udenfor EU.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage