Bogføring af kørselsgodtgørelse i enkeltmandsvirksomhed

Oliver Storm Pallesen2021-10-06
Tilbage til Regnskab og bogføring

Før du bogfører kørselsgodtgørelsen

Kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed bør holdes helt uden for regnskabet og i stedet gives som et fradrag i din personlige indkomst. Dog er det ikke unormalt, at bogholdere og revisorer alligevel bogfører det på en udgiftskonto som "Kørselsgodtgørelse".

Du kan få kilometerpenge for de antal kilometer, du bruger i virksomhedens ærinde, og altså ikke til privat kørsel mellem f.eks. hjem og arbejde. I 2021 er satserne følgende:

  • Kørsel til og med 20.000 km årligt giver et fradrag på 3,44 kr. pr. km
  • Kørsel ud over 20.000 km årligt giver et fradrag på 1,90 kr. pr. km

For at kunne beregne din kørselgodtgørelse skal du først og fremmest føre en “kørebog”, dvs. du skal lave en oversigt, hvor du noterer al din kørsel. Du kan slippe for at bogføre dette selv ved at integrere Billy med Mileage Book.

Nu gennemgår vi, hvordan du manuelt bogfører kørselsgodtgørelse i Billy. Det er vigtigt, at du vedlægger din kørebog, altså det du har noteret, som bilag for omkostningen.

Bogføring af kørselsgodtgørelse

  • Vælg Bogføring
  • Vælg derefter Transaktioner
  • Klik Ny transaktion
  • Vælg Manuel transaktion


Du kan indtaste kørselsgodtgørelsen på to måder - hhv. direkte udbetaling og senere udbetaling. I begge tilfælde skal du lave en transaktion, der går på en udgiftskonto ved navn Kørselsgodtgørelse, hvor beløbet står i debet-kolonnen.

Direkte udbetaling

  • Hvis du laver en direkte udbetaling, dvs. udbetaler beløbet til dig selv med det samme, skal modkontoen være din bankkonto, og beløbet skal stå i debet-kolonnen.

Indtastning til senere udbetaling

  • Hvis du kun indtaster kørselsgodtgørelsen og planlægger først at udbetale beløbet på et senere tidspunkt, skal modkontoen være en passivkonto ved navn Mellemregning med ejer el.lign., og beløbet skal stå i debet-kolonnen.
  • Når du senere hen vil udbetale kørselsgodtgørelsen til dig selv, opretter du endnu en kassekladde, hvor du skriver beløbet således:
  • Nu har vi registreret, at du har fået udbetalt din kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere om SKATs mange regler og bestemmelser i forbindelse med kørsel i din virksomhed i vores Kørselsguide.