Lønsumsafgift i Billy

Oliver Storm Pallesen2015-10-01
Tilbage til Regnskab og bogføring

Hvis din virksomheden tilbyder momsfrie aktiviteter, kan du være omfattet af en lønsums-afgiftsordningen. Normalt skal virksomheder, der har aktiviteter der er momsfritaget, betale lønsumsafgift i stedet for moms. Afgiften beregnes af virksomhedens totale lønudgifter og i nogle tilfælde plus virksomhedens netto-resultat.

Men eksempelvis kan virksomheder, der ingen ansatte har, også være lønsums-afgiftspligtige. Her vil lønsumsafgiften blive betalt af en reguleret del af årets overskud (den momsfritagne del).

Skal din virksomhed betale lønsums-afgift? Hvilken af de fire metoder for lønsums-afgift gælder for din virksomhed? Hvad skal indgå i grundlaget for lønsums-afgift? Alle disse spørgsmål bliver besvaret i dette indlæg.

Generelle virksomheder som skal lønsums-registreres

 • Læger
 • Tandlæger
 • Fysioterapeuter
 • Fysioterapeuter med lejer/ydernummer
 • Optikere
 • Kiropraktorer og alternative behandlere
 • Hyrevognmænd og vognmænd
 • Banker og sparekasser
 • Kredit- og finansieringsvirksomheder
 • Forsikringsvirksomheder, herunder forsikringsmæglere
 • Virksomheder, der sælger momsfri undervisning
 • Bedemænd
 • Og andre

Registrering

Du skal registreres for lønsums-afgift, når grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder. Det vil sige, lige så snart lønsummen +/- nettoresultat overstiger 80.000 kr., skal du registreres. Organisationer, fonde, foreninger, loger, virksomheder med momsfritagne spil og virksomheder med finansielle hovedaktiviteter skal kun registreres, hvis der er ansatte.

Metoder

Inden for lønsums-afgift findes der fire metoder at beregne afgiften:

Langt de fleste virksomheder skal beregne efter Metode 4, hvilket fx gælder læger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer, vognmænd og bedemænd, og andre virksomheder der driver både momspligtige og ikke-momspligtige aktiviteter.

Eksempel på udregning i Metode 4

Vi har 276.000 kr. af løn til ansatte og vores nettoresultat er 200.000 kr. Dvs. at regnestykket for lønsumsafgiften lyder: (276.000 + 200.000) * 4,12% = 19.611 kr. i afgift

Du kan hente en lønsumsafgift beregner her.

Registrering af lønsums-afgift hos SKAT

 • Gå ind på skat.dk/tastselverhverv
 • Log på
 • Vælg Lønsumsafgift i topmenuen
 • Vælg Indberet i venstremenuen
 • Vælg periode
 • Tast tallene ind
 • Afslut med Godkend.

Lønsumsafgift i Billy

Alle aktiviteter er momsfritaget

Hvis du udelukkende har momsfritaget aktiviteter, skal du sørge for at alle dine udgifter og indtægter bliver registreret med momssatsen momsfrit. Det betyder at du burde ændre alle konti i Billy, til at foreslå momsfrit som sats når du bogfører. Det gør det i hvert fald lettere, i stedet for at skulle vælge satsen manuelt hver gang du skal bogfører. Den hurtigste måde at ændre det er, at eksportere kontoplanen, ændre momssatserne og importer den igen.

Det kan du gøre ved at gå til:

 • Regnskab
 • Eksporter
 • Eksporter kontoplanen ud som Excel

Her skal du ændre momskoderne til F, som står for satsen momsfrit.

Derefter gemmer du filen som en CSV-fil og importerer kontoplanen ind igen ved at gå til:

 • Regnskab
 • Kontoplan
 • Mere
 • Importér kontoplan

Til slut skal du sørge for, at dine produkter har momssatsen momsfrit.

Blandede aktiviteter

Hvis din virksomhed både har momspligtigt og -fritaget salg, vil du kun have delvis fradragsret for momsen af visse udgifter.

Reglen er at for de udgifter, der kan henføres direkte til det momspligtige salg er der 100 % momsfradrag, mens der for de udgifter, der kan henføres direkte til det momsfritagne salg er 0 % momsfradrag. Alle andre udgifter er der delvis momsfradrag for, svarende til den forholdsmæssige fordeling mellem dit momspligtige salg og dit samlede salg.

Lad os tage et eksempel:

Momspligtig omsætning
kr. 130.000

Omsætning i alt
kr. 575.000

Delvis momsfradrag
(130.000/575.000 *100)
23 % (rundes op til nærmeste hele tal)

I ovenstående eksempel kan du således fratrække 23 % af momsen på de udgifter, som ikke kan henføres direkte til enten momspligtigt eller –fritaget salg. Dette procenttal kalder vi fordelingsnøglen.

Det første år din virksomhed har blandede aktiviteter, må du basere fordelingsprocenten på et skøn. Når året er færdigt, og du kender den sande fordeling, skal momsen reguleres. Andet år skal du bruge den fordeling, som du beregnede året før og så igen lave en regulering, når året er færdigt.

1. Opsætning

Før du kan håndtere delvis momsfradrag i Billy, skal du lave nogle ændringer i opsætningen:

1.1 Oprettelse af momskonto

Først skal vi oprette en momskonto, hvor alt dit delvise fradrag vil blive bogført.

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Kontoplan
 • Klik Opret konto
 • Skriv Delvis momsfradrag under navn
 • Vælg kontogruppen Skyldig moms
 • Klik Gem konto

Derefter skal vi oprette en konto, som du skal bruge når året er færdigt, og du kender den sande momsfordeling.

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Kontoplan
 • Klik Opret konto
 • Skriv Regulering af delvis momsfradrag under navn
 • Vælg kontogruppen Udgifter
 • Klik Gem konto

1.2 Oprettelse af momssats

Først opretter vi ny momskonto på momsopgørelse:

 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Regnskabsindstillinger
 • Klik Ret indstillinger
 • Klik Opret momskonto
 • Vælg kontoen Delvis momsfradrag
 • Vælg typen Fradrag
 • Ved prioritet skriver du det næste nummer i rækken (se talrækken i højre side)
 • Klik Gem

Nu skal vi oprette momssatsen med den delvise fradragsprocent, som du tidligere har regnet ud.

 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Momssatser
 • Klik Opret sats
 • Udfyld som nedestående billede

2. Guide til bogføring med delvist momsfradrag

Nu har vi sat systemet op til at kunne håndtere udgifter med delvist fradrag - hvad gør man så?

2.1. Bogføring af udgift med delvist momsfradrag

Når du skal bogføre en udgift, som du hverken kan henføre til den momspligtige eller momsfritagne del af din virksomhed (eksempelvis husleje), så skal du i bund og grund gøre på præcis samme måde, som når du indtaster en hvilken som helst regning. Den eneste forskel er, at du skal vælge momssatsen “Delvis momsfradrag”, som vi har oprettet lige før.

Den opmærksomme bruger vil opdage, at selv om du har valgt denne momssats, så beregner systemet alligevel 25 % moms, når du indtaster regningen. Dette skal du ikke lade dig forvirre af, da du kun vil få fradrag for den del af momsen, som du har sat den delvise momsfradrag op til.

2.2 Regulering af delvist momsfradrag

Når året er færdigt, og du kender den sande fordelingsnøgle, er det tid til at regulere det momsfradrag, som du har fået gennem året.

Dette skal gøres ved hjælp af en manuel postering:

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Transaktioner
 • Klik Ny transaktion
 • Vælg Manuel transaktion

Sæt datoen til den sidste dato i året og skriv Regulering af delvist momsfradrag i beskrivelsesfeltet. Derefter vælger du kontoen Regulering af delvist momsfradrag i første linje og Delvist momsfradrag i anden linje.

Hvis den sande momsfordeling er højere end den du har brugt gennem året, betyder det at du skal have et større momsfradrag, end du har fået. Differencen skal således debiteres på den linje, hvor der står Delvist momsfradrag og krediteres på den linje, hvor der står Regulering af delvist momsfradrag.

Er den sande momsfordeling derimod lavere end den du har brugt gennem året, skal du kreditere differencen i Delvist momsfradrag og debitere i Regulering af delvist momsfradrag.