Momsfradrag ved blandede aktiviteter

Tilbage til Moms

Hvis din virksomhed har både momspligtigt og -fritaget salg, vil du kun have delvis fradragsret for momsen af visse udgifter.

Dine udgifter, der kan henføres direkte til det momspligtige salg, er der 100% momsfradrag for. De udgifter, der kan henføres direkte til det momsfritagne salg, er der 0% momsfradrag for.

Alle andre udgifter er der delvis momsfradrag for, svarende til den forholdsmæssige fordeling mellem dit momspligtige salg og dit samlede salg.

For at finde ud af, hvor meget, du kan fratrække fra momsen på de udgifter, som ikke kan henføres direkte til enten momspligtigt eller -fritaget salg, skal du finde fordelingsnøglen.

Fordelingsnøglen finder du ud fra regnestykket:

momspligtig omsætning ÷ omsætning i altomsætning i alt x 100 = fordelingsnøgle

Lad os tage et eksempel:

Momspligtig omsætning: kr. 130.000

Omsætning i alt: kr. 575.000

Delvis momsfradrag udregnes sådan her: 130.000 ÷ 575.000575.000 x 100 = ca. 23 %

I ovenstående eksempel kan du således fratrække 23 % af momsen på de udgifter, som ikke kan henføres direkte til enten momspligtigt eller –fritaget salg. Du runder altid op til det nærmeste hele tal.

Det første år din virksomhed har blandede aktiviteter, må du basere fordelingsprocenten på et skøn. Når året er færdigt, og du kender den sande fordeling, skal momsen reguleres. Andet år skal du bruge den fordeling, som du beregnede året før og så igen lave en regulering, når året er færdigt.

1. Opsætning

Før du kan håndtere delvis momsfradrag i Billy, skal du lave nogle ændringer i opsætningen:

1.1 Oprettelse af momskonto

Først skal vi oprette en momskonto, hvor alt dit delvise fradrag vil blive bogført.

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Kontoplan
 • Klik Opret konto
 • Skriv Delvis momsfradrag under navn
 • Vælg kontogruppen 7200 - Skyldig moms
 • Klik Gem konto

Derefter skal vi oprette en konto, som du skal bruge når året er færdigt, og du kender den sande momsfordeling.

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Kontoplan
 • Klik Opret konto
 • Skriv Regulering af delvis momsfradrag under navn
 • Vælg kontogruppen 2300 - Finansielle udgifter
 • Klik Gem konto

1.2 Oprettelse af momssats

Først opretter vi ny momskonto på momsopgørelse:

 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Regnskabsindstillinger
 • Klik Ret indstillinger
 • Klik Opret momskonto
 • Vælg kontoen Delvis momsfradrag
 • Vælg typen Fradrag
 • Ved prioritet skriver du det næste nummer i rækken (se talrækken i højre side)
 • Klik Gem

Nu skal vi oprette momssatsen med den delvise fradragsprocent, som du tidligere har regnet ud.

 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Momssatser
 • Klik Opret sats
 • Udfyld som nedestående billede

2.Guide til bogføring med delvist momsfradrag

Nu har vi sat systemet op til at kunne håndtere udgifter med delvist fradrag – hvad gør man så?

2.1.Bogføring af udgift med delvist momsfradrag

Når du skal bogføre en udgift, som du hverken kan henføre til den momspligtige eller momsfritagne del af din virksomhed (eksempelvis husleje), så skal du i bund og grund gøre på præcis samme måde, som når du indtaster en hvilken som helst regning. Den eneste forskel er, at du skal vælge momssatsen “Delvis momsfradrag”, som vi har oprettet lige før.

Den opmærksomme bruger vil opdage, at selv om du har valgt denne momssats, så beregner systemet alligevel 25 % moms, når du indtaster regningen. Dette skal du ikke lade dig forvirre af, da du kun vil få fradrag for den del af momsen, som du har sat den delvise momsfradrag op til.

2.2 Regulering af delvist momsfradrag

Når året er færdigt, og du kender den sande fordelingsnøgle, er det tid til at regulere det momsfradrag, som du har fået gennem året.

Dette skal gøres ved hjælp af en manuel postering:

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Transaktioner
 • Klik Ny transaktion
 • Vælg Manuel transaktion

Sæt datoen til den sidste dato i året og skriv Regulering af delvist momsfradrag i beskrivelsesfeltet. Derefter vælger du kontoen Regulering af delvist momsfradrag i første linje og Delvist momsfradrag i anden linje.

Hvis den sande momsfordeling er højere end den du har brugt gennem året, betyder det at du skal have et større momsfradrag, end du har fået. Differencen skal således debiteres på den linje, hvor der står Delvist momsfradrag og krediteres på den linje, hvor der står Regulering af delvist momsfradrag.

Er den sande momsfordeling derimod lavere end den du har brugt gennem året, skal du kreditere differencen i Delvist momsfradrag og debitere i Regulering af delvist momsfradrag.