Start et nyt regnskabsår i Billy

Forfatter:Michael Boman Hvid
Dato:9. januar 2023
Læsetid:3 minutter

I starten af et nyt kalenderår er der flere ting, som man skal være opmærksom på af hensyn til sit regnskab. Vi har i denne supportartikel listet 6 punkter som er vigtige at have fokus på, når et nyt regnskabsår starter.

1) Find ud af hvornår start og slutdatoen er for dit regnskabsår

Først og fremmest så følger enkeltmandsvirksomheder altid kalenderåret som regnskabsår. Hvis du derimod har et selskab, så kan dit regnskabsår variere. Du vil altid kunne se hvornår dit regnskabsår starter og slutter på cvr.dk. Her kan man trykke på udvidede virksomhedsoplysninger. Her kan man se regnskabsårets start og slutdato samt den første regnskabsperiode.

Vær opmærksom på, at hvis det er dit første regnskabsår som selskab, så kan du have et længere regnskabsår end 12 måneder. Dette vil fremgå på CVR under Første Regnskabsperiode

2) Start på nyt regnskabsår i Billy

Når regnskabsåret er på plads og virksomheden går ind i en ny regnskabsperiode, så nulstiller Billy automatisk resultatopgørelsen og lægger beløbet ned under kontoen Overført resultat. Du behøver ikke at gøre noget. Det nye regnskabsår starter automatisk fra ny, når du bogfører for første gang i det nye regnskabsår.

3) Regninger du modtager i det gamle år, men først betaler i det nye år

Flere bliver forvirret over, hvilket regnskabsår en regning tilhører, hvis de f.eks. modtager en regning i 2022, men først betaler den i 2023. Efter dansk lovgivning så er det regningsdatoen der er gældende dvs. hvis du har modtaget en regning d. 27. december 2022, men først betaler regningen d. 2. januar 2023, så tilhører regningen 2022 regnskabet.

4) Husk efterposteringer fra gammelt regnskabsår

Når et årsregnskab er udarbejdet, så er der nogle efterposteringer der skal laves i det afsluttede regnskabsår. Det er vigtigt at de tidligere års efterposteringer er bogført i Billy. Se her hvordan du skal bogføre efterposteringerne i et årsregnskab. Efterposteringerne skal bogføres pr. den sidste dag i regnskabsåret.

5) Nulstilling af Mellemregninger med ejer

Dette er gældende for enkeltmandsvirksomheder som skal nulstille deres konto som hedder 7130 - Mellemregning med ejer pr. 1. januar. Dvs. kontoen skal være i 0 pr. den første dag i det nye regnskabsår. Beløbet skal overføres til kontoen der hedder 7120 – Overført Resultat. Selve posteringen kan både laves i kassekladden samt under Transaktioner. Her kan du læse om, hvordan man nulstiller kontoen Mellemregning til ejer i Billy.

6) Negativ banksaldo ved brug af kassekredit

Hvis der i regnskabet pr. regnskabsårets afslutning er en negativ sum på bankkontoen grundet kassekredit, så skal dette håndteres i kassekladden. Det er vigtigt at banken stemmer med det, der står på Erhvervskontoen hos banken. Dette gøres ved at lave to posteringer, hvor den negative sum flyttes ned i passiverne for at herefter at flytte det tilbage på banken pr. den første dag i det nye år. Hvis denne konto til kassekredit mangler, så skal den oprettes først:

·         Gå til Indstillinger

·         Tryk på Regnskab

·         Tryk på Rediger kontoplan

·         Tryk på Opret konto

·         Udfyld oplysningerne som vist på billedet

·         Tryk herefter på Gem

Nu er kontoen oprettet, så nu kan posteringerne laves i kassekladden. De skal oprettes som vist her. I nedenstående eksempel tages der udgangspunkt i, at der er en negativ sum på banken grundet kassekredit på 5.500 kr.