Sådan bogføres tøj

Forfatter:Cecilie Topp
Dato:8. maj 2023
Læsetid:3 minutter

Har du købt tøj til virksomheden? Hvis tøjet er købt med henblik på videresalg eller arbejdstøj til medarbejderne, skal det bogføres i virksomhedens regnskab. Derudover bliver der også skelnet mellem om arbejdstøjet kan bruges privat eller kun i virksomhedsøjemed. 

Hvis tøjet bliver brugt til videresalg, skal det bogføres på en konto for vareforbrug eller vareindkøb i resultatopgørelsen. Hvis det derimod er arbejdstøj som er købt ind, skal det bogføres på en konto under en form for administrationsomkostninger i resultatopgørelsen. Ved sidstnævnte skal man dog være opmærksom på at der er forskel på, om tøjet er med virksomhedens logo på, om tøjet også kan bruges privat og hvis du er selvstændig. Læs mere om det i bunden af artiklen.

I denne artikel vil vi vise, hvordan man bogfører køb af tøj til videresalg samt bogføring af arbejdstøj til virksomhedsbrug (med og uden logo) i Billy. 

Sådan bogføres køb af tøj til videresalg

Hvis du har købt noget tøj til videresalg, skal det bogføres således i Billy.

 • Gå til Udgifter → Regninger
 • Vælg Opret regning
 • Upload regning og udfyld dato, betaling mv.
 • I beskrivelse kan du skrive Vareindkøb tøj. Hvis det er købt i udlandet, kan du også skrive det her for at give et nemmere overblik senere hen.
 • Vælg udgiftskontoen 1210 - Vareindkøb med momssatsen Købsmoms (25%) hvis det er købt af en dansk forhandler. Hvis det er er købt af en EU-forhandler, vælges udgiftskontoen 1220 - Køb af varer - EU med momssatsen Køb af varer i andre EU-lande (0%). Er forhandleren udenfor EU, kan udgiftskontoen 1240 - Køb af varer - Øvrig udland med momssatsen Køb af varer i øvrig udland (ikke EU-lande) (0%) vælges.
 • Skriv beløb
 • Klik Godkend

Sådan bogføres køb af arbejdstøj

Hvis du har købt noget arbejdstøj til din forretning, skal der bogføres ind i regnskabet. Vi skelner mellem arbejdstøj (med logo) som kun kan bruges i erhvervsmæssig sammenhæng og arbejdstøj som også kan bruges privat (uden logo). 

 • Gå til Udgifter → Regninger
 • Vælg Opret regning
 • Upload regning og udfyld dato, betaling mv.
 • I beskrivelse kan du skrive Arbejdstøj med/uden logo
 • Hvis det er arbejdstøj MED logo, skal udgiftskontoen 1840 - Små anskaffelser med momssatsen Købsmoms (25%) vælges
 • Hvis det er arbejdstøj UDEN logo, skal udgiftskontoen 1895 - Ej fradragsberretigede omkostninger med momssatsen Momsfrit (0%) vælges
 • Skriv beløb
 • Klik Godkend

Hvad er reglerne for arbejdstøj til selvstændige?

Hvis du som selvstændig i en enkeltmandsvirksomhed køber arbejdstøj, kan du muligvis få momsfradrag for tøjet. Dog gælder der nogle regler for, hvornår du kan få fradrag for arbejdstøjet. 

Du kan få fradrag for arbejdstøjet, når det har særlig karakter. Dette kan f.eks. være sikkerhedssko, uniformer, hjelm, mv. Altså noget arbejdstøj som du er påkrævet at bruge. Dette gælder ikke for påkrævet tøj (såsom jakkesæt) gennem dresscode. 

Du kan også få fradrag for almindeligt arbejdstøj hvis det opfylder følgende krav: Det skal have et synligt logo og/eller firmanavn, tøjet skal anvendes i arbejdstiden og tøjet skal gives tilbage når virksomheden ophører. 

Hvad er forskellen på arbejdstøj med og uden logo?

Når der købes arbejdstøj, vil der blive skelnet mellem arbejdstøj med og uden logo. Det skyldes, at arbejdstøj med logo hovedsageligt ikke vil blive brugt til f.eks. en fest. Derfor har det kun erhvervsmæssigt formål. Dette tøj giver muligheden for momsfradrag.

Arbejdstøj uden logo kan derimod bruges i erhvervsmæssigt brug, men kan også bruges til fester. Et eksempel på arbejdstøj uden logo er t-shirts, jakkesæt, eller en kasket. Tøj som kan bruges i medarbejderens eller ejerens private liv, kan ikke give et momsfradrag for virksomheden. 

Arbejdstøjet kan altså blive defineret ud fra branchen som virksomheden arbejder i. Det er sjældent at en håndværker køber et jakkesæt som arbejdstøj. Men en konsulent ville derimod bruge jakkesættet i erhvervsøjemed, men ville også have muligheden for at kunne bruge jakkesættet privat da der ikke er logo på.