Deflation - Hvad er deflation?

Ved deflation skaber varige og generelle prisfald en forøgelse af pengenes værdi, hvilket ultimativt medfører lavere produktion, højere ledighed og lavere lønniveauer.

Vil du have hjælp til at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Deflation er det modsatte af inflation, men ligesom ved inflation hæmmer vedvarende deflation den økonomiske vækst i samfundet.

Hvordan opstår deflation?

Deflation opstår ofte i forbindelse med økonomiske kriser, som følge af økonomipolitikker og generel økonomisk usikkerhed, der får priserne på varer og services til at falde.

I sin rene form er deflation ikke et problem, problemet opstår først, når prisfaldet spreder sig til mange varegrupper, og får folk til at udskyde køb med en forventning om fortsatte prisfald. Når efterspørgslen er lavere end udbuddet, presses producenterne til at sænke deres priser, hvilket resulterer i tilbagegang i produktion og lønniveauer.

Hvilke konsekvenser er der ved deflation?

Som konsekvens af overordnede fald i produktionen, vil virksomheder være tvunget ud i at afskedige medarbejdere og i værste fald kan konsekvensen være lukning af virksomheder og stigning i samfundsledigheden. Dette kan betragtes som starten på en ond spiral, hvor fortsatte prisfald bevirker en yderligere forøgelse af pengenes værdi og kontinuerlig tilbagegang i produktionen.          

Deflation i Danmark

I dag ses deflation kun yderst sjældent i den vestlige verden, og man har ikke oplevet alvorlig deflation i Danmark siden før 2.Verdenskrig, hvor samfundsøkonomien svingede mellem deflation og inflation.

Så sent som i januar 2015 var den danske inflation negativ, da priserne for første gang siden 1954 var faldet med godt 0,1 % siden januar 2014. Prisfaldene ramte hovedsageligt mad, tøj og møbler, og var altså ikke udbredte nok til at kunne betegnes som decideret samfundsøkonomisk deflation.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage