Hvad er en ejerbog?

En ejerbog er dokumentation af, hvem der ejer en virksomhed, virksomhedens aktier eller anparter. Derudover indeholder ejerbogen en oversigt over, hvor stor en andel af virksomheden de enkelte ejere besidder.

Hvad skal en ejerbog indeholde?

  • Identifikation af alle ejere i virksomheden.
  • Virksomhedens navn, CVR-nummer og adresse.
  • Den samlede værdi af ejernes eller panthavernes andele i virksomheden.
  • Dato for erhvervelse, afsætning og pantsætning af andele i virksomheden.
  • Størrelsen af andelene i virksomheden.
  • Stemmerettigheder der er tilknyttet andelene i virksomheden.

Hvordan ser en ejerbog ud?

Betegnelsen “ejerbog” skal ikke tages bogstaveligt, så der er ikke nødvendigvis tale om en fysisk bog. Virksomheden bestemmer helt selv, hvordan ejerbogen udformes. Den kan være et simpelt word-dokument, den kan udformes i et digitalt værktøj på nettet, eller føres af en ekstern advokat.

Hvem skal føre en ejerbog?

Alle virksomheder har pligt til at have en ejerbog, som er tilgængelig for offentlige myndigheder, såsom SKAT. En ejerbog er ikke det samme som Det Offentlige Ejerregister, som ligger offentligt tilgængeligt.

Alle ejere i et anpartsselskab (Aps) og i et iværksætterselskab (IVS) har ret til at have adgang til virksomhedens ejerbog. Ejere i aktieselskab (A/S), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) har ikke ret til adgang til ejerbogen, med mindre det står i selskabets vedtægter.

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvar for at ejerbogen er opdateret med de rigtige oplysninger. Hvis en virksomhed ikke har en ejerbog, eller ejerbogen ikke føres korrekt, kan virksomhedsledelsen straffes med en bøde. Sker der ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal ejerbogen opdateres med de nye ændringer, så den altid indeholder den nyeste information om ejerforholdet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage