Franchise

Hvad er et franchise?

Et franchise er en forretningsform, hvor en person kan tilkøbe sig retten til at drive en identisk kopi af en andens oprindelige forretning. Det ses ofte brugt i fastfood-branchen, hvor restauranter ofte tillader andre, at starte et koncept identisk til ejerens, fx McDonald’s.

Hvordan fungerer et franchise?

Efter en aftale er indgået med ejeren af forretningskonceptet, vil franchise-tageren være påtvunget at følge det manual- og regelsæt, som er blevet aftalt. Dette er endnu et kendetegn ved et franchise, hvilket gør det muligt for forretningskonceptet, at blive gentaget og være ens i alle afdelingerne.

Dette gælder for den administrative drift af selskabet, men også de mere lav-praktiske ting som rengøring og vedligeholdelse. Hvis ikke de aftalte regler og manualer bliver fulgt, kan det i værste fald betyde en annullering af franchise-kontrakten.

Det er altså ikke muligt at drive et franchise på din egen måde. Kontrakten vil dog ofte beskrive, i hvilken grad og på hvilke punkter det er tilladt at afvige fra grundprincipperne.

Regler vedrørende franchise

Franchising er ikke underlagt en specialiseret lovgivning, men er derimod omfattet af dansk erhvervslovgivning. De love som oftest benyttes, er vedrørende de manualer og regelsæt som franchisegiver skal overføre til franchisetager. Det er muligt for franchisegiver, at blive certificeret efter de ”Etiske Regler for Franchising” og dansk og europæisk lovgivning.

Dette gøres primært for at informere en eventuel franchisetager om, hvorvidt den pågældende franchisegiver er kvalificeret til at videregive sin viden og knowhow.

De fleste problemer opstår, når der indgås aftale med franchisegiver, og aftalens indhold ikke er i orden – eller i tilfælde af at forretningskonceptet ikke er udviklet nok til at blive solgt som et franchise.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.