Hvad er et gældsbevis?

Et gældsbevis er et juridisk bindende dokument mellem långiver og låntager. Dokumentet omhandler gælden og vilkårene for lånet. 

Men hvordan sikrer du dig et gyldigt bevis?

Gældsbeviset er gyldigt i det øjeblik begge parter har sat deres underskrift. Der kan eventuelt være vitterlighedsvidner til stede. Beviset sikrer begge parter i tvivlstilfælde eller ved misligholdelse. 

Et gældsbevis er også kendt som et gældsbrev eller en skyldnererklæring. Derfor vil du støde på alle tre termer, når du dykker ned i emnet. Men hvad er det præcist, gældsbeviset kan give parterne?

Når der laves et gældsbevis, så bliver parterne enige om omstændighederne og vilkårene for lånet. Det giver en sikkerhed for begge parter. Långiver kan sikre sig klare rammer for indfrielse af gælden. Låntager kan sikre sig, at långiver ikke kan kræve lånet indfriet øjeblikkeligt. Og der er mange flere forhold, som skaber sikkerhed for parterne. Det hele står i Gældsbrevsloven. 

Gældsbevis eksempel

Et gældsbevis kan se ud på mange måder. Det afhænger typisk af hvilken type lån der er tale om, og hvem långiver og låntager er. Familielån er typisk de mindst omfattende beviser. I modsatte ende af skalaen er et lån mellem erhvervsdrivende. 

Hvad er så det vigtigste at få med i et gældsbevis? Det får du et eksempel på lige her:

Navn, CPR-nummer og adresse på långiver: xxx xxx xxx

(i det følgende kaldet låntager) erkender herved at være nedenstående beløb skyldig til:

Navn, CPR-nummer og adresse på långiver: xxx xxx xxx

Beløbet andrager xxx danske kroner (DKK)

Lånebeløbet er den (dato) overført til låntagers kontonummer: xxxx - xxxxxxxxxx hos følgende bank: xxx 

Lånet er rente- og afdragsfrit

ELLER

Lånet er rentefrit og afdrages med xxx kr. årligt hver den (dato), første gang den (dato).

Långiver kan til enhver tid kræve gælden indfriet uden varsel. 

Låntager kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvist uden varsel. 

Lånet forfalder til fuld indfrielse ved långivers død. 

Dette gældsbevis kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejeloven § 478, stk. 1, nr. 5. 

Kvittering for afdrag skal skriftligt meddeles ved påtegning på nærværende dokument.

Dette gældsbrev underskrives i et originaleksemplar, som opbevares af långiver, og en kopi, som opbevares af låntager. 

Dato: xx-xx-xxxx Navn långiver: xxx Underskrift långiver: xxx 

Dato: xx-xx-xxxx Navn långiver: xxx Underskrift låntager: xxx

Så simpelt kan det gøres. Du kan finde mange forskellige gældsbevis skabeloner online.

Men kan alle og enhver bare skrive et gældsbevis? 

Ja, det kan de faktisk. Der er bare én ting som også er vigtigt at overveje … vitterlighedsvidner.

Hvorfor bruges vitterlighedsvidner?

Vitterlighedsvidner har til opgave, at bekræfte at dokumentet er underskrevet korrekt. Der skal altid være to vidner. 

De har tre opgaver: 

  • At bekræfte at personen som underskriver, faktisk er den person der står i dokumentet. 
  • At den anførte dato i dokumentet er korrekt. 
  • At de underskrivende parter er fuldt ud bevidste om, hvad de skriver under på. 

Et vitterlighedsvidne behøver ikke at blive skrevet ind i dokumentet. Hvis de skrives ind, så skal det her med: Navn, adresse og underskrift. 

Det er heller ikke en nødvendighed ved et gældsbevis, men det kan sikre parterne ved tvivl om dokumentets gyldighed. 

Hvem er kreditor? Og hvem er debitor?

Debitor og kreditor en anden betegnelse for långiver og låntager. Du kan altså støde på: 

  • At långiver omtales som kreditor (den som udlåner penge)
  • At låntager omtales som debitor (den som låner penge)

Debitor og kreditor kan være alle former for juridiske instanser, hvor der indgås en finansiel handel. 

… En debitor kan altså være en privatperson eller en virksomhed. En kreditor er typisk en bank eller et realkreditinstitut, men det kan også være en virksomhed eller en privatperson (familie).

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage