Gennemsnitlig kostpris - Hvad er gennemsnitlig kostpris?

Gennemsnitlig kostpris, også kaldet glidende kostpris, er et gennemsnit over indkøbsprisen for en vare medregnet alle omkostninger. Med andre ord kan du med metoden finde ud af, hvad varen i gennemsnit koster i indkøb. 

Vil du have et bedre overblik over indtægter og udgifter i din virksomhed? Prøv Billy gratis.

Det er især fordelagtigt at bruge metoden for gennemsnitlig kostpris, hvis du sælger varer eller ydelser, hvor anskaffelsesprisen varierer over tid. 

Hvornår skal man bruge gennemsnitlig kostpris?

Hvis indkøbsprisen på en vare har varieret over en periode, kan det være en fordel at beregne den gennemsnitlige kostpris, i stedet for kostprisen på et givent tidspunkt. Det er meget almindeligt at anskaffelsesomkostninger varierer, fordi det afhænger af mange forskellige faktorer såsom antal enheder, råvarerpriser, leveringsomkostninger mm.

Skifter du leverandør, vil priserne typisk ændre sig, og der vil det også være en fordel at anvende den gennemsnitlige kostpris. Ved at anvende den gennemsnitlige kostpris får du altså et reelt billede af indkøbsprisen for en vare over tid, så du kan sikre den rette prisfastsættelse

Hvordan beregnes gennemsnitlig kostpris?

Du beregner den gennemsnitlige kostpris ved at lægge alle omkostningerne relateret til et produkt sammen og dividere det med antal enheder. Formlen vil se således ud:

Indkøbspris inkl. alle omkostninger / antal enheder = gennemsnitlig kostpris.

Eksempel på beregning af gennemsnitlig kostpris

Lad os antage, at du har en virksomhed som sælger perlesmykker. Du får produceret produkterne i Asien, og prisen afhænger af antal enheder samt udbud og efterspørgsel efter den pågældende perletype. 

I starten af året bestiller du 100 perlehalskæder hjem til en enhedspris af 50 kr. Du betaler yderligere 450 kr. I fragt og told. Senere på året bestiller du 50 identiske perlehalskæder, men nu er enhedsprisen 70 kr. Fragt og toldomkostninger på denne forsendelse er 300 kr. Du vil gerne beregne den gennemsnitlige kostpris, så du sikrer, at du har den rette prisfastsættelse af varen.

((100*50)+450+(50*70)+300) / 150 = 61,67 kr. 

Det har altså i gennemsnit kostet din virksomhed 61,67 kr. at indkøbe en perlehalskæde i den pågældende periode. Nu kan du tillægge den avance du ønsker at opnå, og lave en prisfastsættelse som du tænker er realistisk, at kunden vil betale. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage