Kostpris - Hvad er kostpris?

Kostpris er varens indkøbspris når alle omkostninger der er relateret til varen er medregnet. Det er essentielt at finde kostprisen på de varer eller ydelser du sælger, for at fastsætte salgsprisen.

I Billy kan du nemt få et overblik over dine indtægter og omkostninger, så du kan optimere din forretning. Prøv Billy gratis.

Når man beregner kostprisen indkluderer man alle omkostninger der er fra fremstillingen af varen til den modtages af køber. Omkostninger inkluderer alt fra materialer, indpakning, fragt, timeløn, told mm. 

Hvad bruger man kostprisen til?

Kostprisen beregnes for at finde de samlede omkostninger, der er relateret til en vare eller serviceydelse. Ud fra det kan du tillægge den avance, du ønsker at opnå, og deraf lave en prisfastsættelse. På den måde får du et overblik over, hvad din fortjeneste er, og et godt udgangspunkt for at optimere din indtjening.

Når du skal opgøre virksomhedens overordnede vareforbrug i resultatopgørelsen, skal du også bruge kostprisen. Vareforbruget beskriver nemlig den samlede kostpris for alle de varer eller ydelser der er solgt i perioden. 

Hvordan beregner man kostpris?

Når du beregner kostprisen på en vare eller ydelse, skal du lægge indkøbsprisen sammen med alle de omkostninger der er i processen fra fremstilling til modtagelse hos køber. Det inkluderer materialer, produktionsomkostninger, emballage, løn og andre udgifter der måtte være forbundet med varen.

Eksempel på beregning af kostpris

Lad os antage, at du har en virksomhed der sælger møbler, som du får produceret af en snedker. Du ønsker at finde kostprisen på en ny stol, der er sat i produktion, så du kan fastsætte varens salgspris og opnå din ønskede fortjeneste. Omkostninger relateret til stolen er:

  • Materialer til stolen: 2000 kr.
  • Timeløn til snedkeren som bygger stolen: 1000 kr.
  • Transport: 500 kr.

Den samlede kostpris er derfor 3500 kr.

Kostpris vs gennemsnitlig kostpris

Det er meget normalt at indkøbsprisen for en vare varierer over tid, og derfor er det også godt at kende til beregning af gennemsnitlig kostpris. Ved at beregne den gennemsnitlige kostpris, får du nemlig overblikket over de gennemsnitlige omkostninger, der har været i forbindelse med en given vare i en bestemt tidsperiode. 

Det kan eksempelvis være relevant at beregne den gennemsnitlige kostpris i stedet for kostprisen, hvis du har skiftet leverandør, eller hvis materialeomkostningerne varierer meget, og du derfor har betalt forskellige priser for den samme vare. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage