Hvad er indirekte omkostninger?

Indirekte omkostninger kan ikke tildeles en bestemt vare eller afdeling. Omkostningerne bidrager til den generelle drift af virksomheden. Det kan f.eks. være omkostninger til: 

 • Bygninger/ lokaler
 • Maskiner
 • It-løsninger
 • Forsikringer
 • Ledelsen og administrationen
 • Renter
 • Leje
 • Skat

Med andre ord afhænger indirekte omkostninger ikke af virksomhedens omsætning. Det er virksomhedens faste omkostninger, som sikrer driften på tværs af virksomheden. I regnskabsverdenen er det også kendt som kapacitetsomkostninger.

De indirekte omkostninger opdeles i tre kategorier: 

 • Produktionsomkostninger
 • Administrationsomkostninger
 • Salgs- og distributionsomkostninger

Fælles for alle omkostningerne er, at de ikke bidrager direkte til et enkelt projekt eller produkt.

Hvordan bogføres indirekte omkostninger? 

Indirekte omkostninger er det samme som kapacitetsomkostninger. I regnskabet hører det under de faste omkostninger. 

Kapacitetsomkostningerne gør det muligt for virksomheden at eksistere. Det er en god tommelfingerregel, når du identificerer kapacitetsomkostningerne. En virksomhed kan for eksempel ikke have ansatte uden at betale løn. Du kan heller ikke købe it-udstyr til de ansatte uden at få en omkostning til afskrivninger, da udstyret har en begrænset levetid.

Når du identificerer kapacitetsomkostningerne, så kan de underinddeles...

De kan deles op i tre kategorier: 

 • Salgsfremmende omkostninger f.eks. markedsføringsomkostninger.
 • Kontante kapacitetsomkostninger f.eks. løn, rengøring og husleje.
 • Afskrivninger f.eks. biler, inventar og andre aktiver.

Nok er kapacitetsomkostningerne faste, men de kan ændre sig, hvis driftsomkostningerne ændrer sig. Stiger virksomhedens husleje, vil det øge kapacitetsomkostninger i regnskabet. 

Men kapacitetsomkostningerne vil altid kategoriseres som faste omkostninger, fordi de ikke ændrer sig på den korte bane. 

I sidste ende skal kapacitetsomkostningerne plottes ind i virksomhedens resultatopgørelse

Hvad er forskellen på faste omkostninger og variable omkostninger? 

I kontrast til faste omkostninger er de variable omkostninger. Det kan blive mere håndgribeligt at placere regnskabsposterne, når du kender til begge termer. Det er nemlig enten eller - enten er en omkostning fast eller variabel. Så hvordan er det lige med de variable omkostninger? 

… En omkostning er variabel, når den relaterer sig til salgs- og produktionsomkostninger dvs. omkostningerne ændrer sig, når omsætningen ændrer sig.

Eksempler på variable omkostninger: 

 • Udgifter til energi
 • Indkøb af råvare/ materialer
 • Fragt

Fælles for alle variable omkostninger er, at de er afgjort af, hvor meget der produceres/sælges. 

I regnskabets resultatopgørelse er omkostningerne summen af kapacitetsomkostningerne og de variable omkostninger. 

Hvad er forskellen på direkte og indirekte omkostninger? 

I bogførings regi findes der to overordnede modsætninger inden for omkostninger: indirekte og direkte omkostninger

Når en omkostning ikke er en direkte omkostning, så er den en indirekte omkostning og omvendt. Helt overordnet er indirekte omkostninger faste driftsomkostninger, og direkte omkostninger er forbundet med en specifik aktivitet. 

Eksempler på direkte omkostninger: 

 • Vedligeholdelse og reparation af virksomhedens aktiver og anlægsaktiver f.eks. inventar eller maskiner i en specifik afdeling. 
 • Materialeforbrug i produktionen.

Der findes to typer direkte omkostninger: produkt-direkte omkostninger og afdelings-direkte omkostninger. 

Produkt-direkte omkostninger er: 

De udgifter som knytter sig direkte til et bestemt produkt. Det kan for eksempel være indkøb af råvare til en produktion. Reparation af produktionsmaskiner er dog ikke produkt-direkte omkostninger. Det relatere sig til produktionsafdelingens udgifter. Derfor er det afdelings-direkte omkostninger. 

Afdelings-direkte omkostninger er: 

De udgifter som knytter sig direkte til en helt bestemt afdeling. Det kan for eksempel være udgifter til reparation af it-udstyr eller andre udgifter til aktiviteter i en specifik afdeling. 

Når virksomheden har styr på de direkte omkostninger, kan de bruges til at lave justeringer. En justering af produktomkostningerne kan betyde højere rentabilitet ved salg af et produkt. Virksomheden kan altså identificere, hvilke produkter som er gode at tjene penge på og optimere på de mindre rentable produkter.

Bonus info: Direkte omkostninger kan både være faste og variable omkostninger. Udgiften skal være forbundet til en specifik aktivitet relateret til et produkt eller en afdeling i virksomheden. Omvendt kan indirekte omkostninger/ kapacitetsomkostninger kun kategoriseres som faste omkostninger. Udgiften skal bidrage til den generelle drift af virksomheden, og den må ikke ændre sig på den korte bane.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage