Direkte omkostninger - Hvad er direkte omkostninger?

Direkte omkostninger er de omkostninger der er forbundet med en specifik aktivitet, som f.eks. råvarer til porduktion eller reperation af maskiner.

Vil du have hjælp med at holde styr på de forskellige omkostninger i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv gratis Billy Regnskabsprogram.

En omkostning er betegnelsen for de udgifter, der er nødvendige for at en virksomhed kan fungere.

Når det kommer til direkte omkostninger, er det underordnet om aktiviteten er af større eller mindre omfang. For at omkostningen kan karakteriseres som en direkte omkostning, skal det være klart hvilken aktivitet den er forbundet til. 

Forkellen på direkte og indirekte omkostninger er, at direkte omkostninger er forbundet med en specifik aktivitet, og indirekte omkostninger er de faste driftsomkostninger, der ikke direkte kan forbindes med en specifik vare eller afdeling. Dette kunne for eksempel være administrationsomkostninger. 

Direkte omkostninger kan overordnet inddeles i to kategorier. Den ene kategori er afdelingsdirekte omkostninger, og den anden er produktdirekte omkostninger. 

Hvad er afdelingsdirekte omkostninger?

Afdelingsdirekte omkostninger er de udgifter der specifikt er knyttet til en bestemt afdeling i virksomheden. For at en omkostning kan kategoriseres som en afdelingsdirekte omkostning, skal den altså kunne sættes direkte i forbindelse med en aktivitet der er blevet udført i en given afdeling. 

Et eksempel på en afdelingsdirekte omkostning kunne være vedligeholdelse og reparation af f.eks. inventar eller anlægsaktiver i en specifik afdeling.

Hvad er produktdirekte omkostninger?

Produktdirekte omkostninger kan betegnes som værende de udgifter der direkte forbundet med et produkt. Et eksempel på produkdirekte omkostninger kunne være de råvarer der går til fremstilling af et produkt. 

Det er værd at bemærke at f.eks. reparation af en maskine, der bruges til at fremstille et produkt ikke er en produktdirekte omkostning, men derimod en afdelingsdirekte omkostning, da den henvender sig til produktionsafdelingen. 

Hvorfor er direkte omkostninger vigtige?

Hvis du driver en virksomhed er det vigtigt at have et godt overblik over forretningens finansielle poster. En fordel ved at have styr på virksomhedens direkte omkostninger er, at det er nemt og overskueligt at se hvad disse omkostninger går til. Dette betyder også at det er lettere at justere budgettet i forhold til de direkte omkostninger, hvis virksomheden får brug for at spare.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage